Annons
Ledare

Petter C Larsson: Petter C Larsson: Konsten att värva en person i ett politiskt parti

I veckans Kalla Fakta avslöjas hur företrädare för majoriteten av Sveriges politiska riksdagspartier är beredda att helt medvetet och med berått mod kringgå lagar och regler om spårbarhet och tydlighet kring finansiering av politiska partier och dess ledamöter.
Petter C Larsson
Krönika • Publicerad 19 augusti 2022
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Smörjmedel.
Smörjmedel.Foto: Henrik Montgomery/TT

Enligt lagen om insyn i finansiering av partier ska ekonomiska donationer över ett visst belopp redovisas i syfte att främja allmänhetens insyn i hur partier, ledamöter i beslutande politiska församlingar och ersättare för sådana ledamöter finansierar sin verksamhet.

Kalla Fakta engagerade inom ramen för sitt undersökande reportage två till synes förmögna personer som fick instruktion att ta kontakt med de politiska partierna och erbjuda en ansenlig mängd privata pengar under förutsättning att donationen skulle ske anonymt och utan att det gick att spåra pengarna tillbaka till donatorn, vilket skulle bryta mot lagen.

Annons

I programmet redovisas hur partiernas representanter överträffar varandra i kreativa lösningar för att kunna ta emot donationen och möta kraven på anonymitet och icke-spårbarhet. Och försätta både sig själva och sitt parti i en djupt beklämmande och sårbar sits.

Tre partier avböjde erbjudandet redan från början vilket hedrade dem denna gång, men det absoluta motsatta får sägas gälla övriga partier. Kris- och skadehanteringsprocesserna är redan aktiverade så det står härliga till hos de partier som gick i fällan.

Något parti valde att skicka fram en enskild person som fått göra avbön framför kamerorna och ta på sig allt ansvar för att skärma av sitt parti från skadan, ett annat parti förnekade att något ens inträffat trots övertygande video och ljuddokumentation och ytterligare någon valde att bara vara onåbara – detta är bara några exempel på olika strategier för att hantera det faktum att man gjort bort sig rejält. Senare har ett par personer lämnat sina poster till följd av avslöjandet.

Det mesta av kritiken i samband med avslöjandet förefaller handla om den skada på partiernas förtroende som nu uppstår, vidare att det finns en kultur inom dessa organisationer som främjar en inställning att ändamålen tillåts helga medlen.

Det finns en tredje vinkel på kritiken som jag menar är mycket viktig att belysa. Anta att det i ett annat scenario faktiskt inte var TV4 och Kalla fakta som låg bakom detta upplägg, utan att agenter från främmande makt utsatte partirepresentanter för denna fälla.

Kalla Fakta genomförde aldrig donationen utan avbröt processen. Programmet är ett verkligt bra exempel på hur främmande makt med hjälp av trovärdiga ombud (agenter) faktiskt skulle kunna ta steget längre och genomföra en stor donation med följden att flera av personerna i programmet hade hamnat i en personligt mycket sårbar och svår situation. Det finns främmande makter som inte skulle dra sig för att därefter utpressa sina offer på information eller tjänster.

Denna totala brist på säkerhetskultur som förevisas genom TV4:s Kalla Fakta är en mycket viktig signal till alla verksamheter att utveckla sitt risk- och säkerhetsmedvetande i dag.

Petter C Larsson är risk- och säkerhetsexpert, bosatt i Trelleborg

Annons
Annons
Annons
Annons