Petter C Larsson: Arvodesjakten skadar förtroendet

I Trelleborg tror fyra politiker att förtroende kan köpas på kredit.
Petter C Larsson
Gästkrönika • Publicerad 27 februari 2023 • Uppdaterad 7 mars 2023
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Petter Larsson
Petter LarssonFoto: Peter Ottosson

Nya avslöjanden har framkommit om de fyra lokala toppolitiker som i början av sin mandatperiod och trots betydande motstånd från väljarna, stöttat massiva höjningar av sina egna löner.

I ett annat ärende som också handlar om höga ersättningar, nämligen kritiken mot UNHCR, uttalade sig organisationsetikexperten Tomas Brytting att man tar en förtroenderisk om lönenivåerna uppfattas som otillbörliga. Brytting menar också att om man som organisation betalar för mycket riskerar man att få personer där pengarna som drivkraft är för stark.

När politiker sätter sig själva före sina väljares behov och frustration, inte förstår allvaret i situationen skickas ett meddelande till allmänheten att beteendet är acceptabelt vilket skadar förtroendet och underminerar det politiska systemets rykte. När medborgarna känner att deras grundläggande behov inte tillgodoses och att deras röster, trots protester, inte blir hörda öppnas en farlig väg. Som politisk ledare får man ju förtroende genom konsekventa och transparenta åtgärder som visar på engagemang för samhällets behov och välbefinnande.

Politiker som försöker köpa förtroende på kredit, snarare än att förtjäna det genom hållbara beslut, uppvisar en personlig brist på helhetsförståelse, lyhördhet och ansvar. Sådana politiker som prioriterar sina väljares behov först, lyssnar på medborgares oro och fattar beslut i samhällets intresse före sitt eget förtjänar fortsatt förtroende.

I Trelleborg ignorerade de fyra lokala politikerna protester och fortsatte att tondövt och blint navigera i denna personliga anseendekris. Först när de egna juristerna motsatte sig pausades processen. Detta väcker viktiga frågor om vilken typ av lokala ledare vi behöver. Det är klart att Trelleborg inte behöver politiker som envisas med att prioritera sina egna intressen och hoppas att situationen blåser över.

Sådana politiker tjänar inte samhällets behov, ser inte helheten och har inte sina väljares bästa för ögonen. Deras beteende urholkar allmänhetens förtroende för det politiska systemet. I stället behöver vi politiker som är villiga att erkänna när de har gjort ett misstag, som tar ansvar för sina handlingar och vid behov avgår. Det skulle visa att de förstått allvaret i situationen. Det skulle också skapa möjligheter för lämpligare kandidater att kliva fram.

Sammanfattningsvis, när lokala politiker ignorerar protester och inte förstår allvaret i sitt eget beteende, kan det ha långtgående negativa effekter på samhället, ett minskat politiskt deltagande och ökade risker långt bortom de aktuella fyra lokala politikerna. I den värld vi nu lever i, där så många utmaningar och problem i samhället måste lösas, är det viktigare än någonsin att vi har lämpliga och känsliga ledare. Det är denna typ av politiska ledare som behövs för att främja tillit och stabilitet. Inte de andra.

Petter C Larsson är säkerhetsexpert