Annons
Ledare

Pesten är här

Det var bara en tidsfråga innan afrikansk svinpest kom till Sverige.
Ledare • Publicerad 8 september 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.

Den afrikanska svinpesten har sedan tio års tid funnits inom EU och har nu nått Fagersta i Västmanland. Sardinien var första anhalt för sjukdomen som annars hör hemma i Afrika söder som Sahara. Mellan 1995 och 2007 hölls sjukdomen isolerad på de små öarna utanför Italien, men från och med 2014 har viruset påträffats inom unionens gränser.

Svinpesten lägger ett stort ansvar på den som rör sig i dett drabbade området.
Svinpesten lägger ett stort ansvar på den som rör sig i dett drabbade området.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Och därmed har det blivit svårare att begränsa. Den fria rörligheten inom EU har gjort att människor arbetar över nationsgränser i betydligt större utsträckning än tidigare. För en sjukdom som afrikansk svinpest är det en perfekt grogrund. Viruset överlever länge i rått kött och blod men klarar sig också i flera veckor utan specifik livsmiljö.

Annons

Jägare som åkt på jaktresor till Polen, Litauen eller Balkan har sedan länge informerats om att de har ett stort ansvar att tvätta sig själva och all utrustning efter resan och framför allt innan de ger sig ut i svenska skogar. Detsamma har gällt utländska gäster från de berörda områdena. Men sannolikt är utbrottet i Fagersta orsakat av livsmedel och inte slarviga jägare. Någon har haft med sig korv eller skinka som burit på smitta och sedan har soporna hanterats på ett mindre bra sätt.

Men svenska myndigheter vet i alla fall vad de skall göra. EU har haft frågan i knät sedan sjukdomen kom hit och Sverige har åtagit sig att utan dröjsmål göra det som krävs för att begränsa skadorna och förhoppningsvis undvika spridning. I farans riktning finns den svenska grisuppfödningen vars export genererade trekvarts miljard kronor under 2022. Betydelsen för den inhemska marknaden är förstås ännu större. Redan nu kommer den begränsade exporten till Kina att påverkas. Kina, där sjukdomen redan florerar, har beslutat att inte köpa fläskkött från länder som drabbats av afrikansk svinpest.

I dag är Sverige till åttio procent självförsörjande på fläskkött. Fläskkött är också det vanligaste köttslaget i vår diet. I genomsnitt äter vi tjugonio kilo per år jämfört med nötkött och kyckling som ligger på delad andraplats med tjugotre kilo per person och år. Vi är alltså i allra högsta grad beroende av att ha en fungerande inhemsk produktion av fläskkött. En finländsk forskare har identifierat att i de EU-länder som drabbats hittills har produktionen minskat med cirka fyra procent och exporten med femton procent. Detta har varit en snabb effekt som handlat om hur allvarlig spridningen sedan blivit.

Något som förbättrar utsikterna för att man skall lyckas begränsa smittan kring Fagersta är att jägare på senare år kunnat göra avtryck i vildsvinsstammen. Efter många år av kraftig ökning kunde Svenska Jägareförbundet förra hösten rapportera att jakten fått den att minska. Ju större utrymme enskilda populationer har desto mindre är risken för att sjukdomen sprids.

Men utrymme kan också göra det svårt att ringa in spridningen. Sverige är ett av EU:s mindre tätbefolkade länder. Det kräver en större insats nu i början för att se till så att smittan begränsas. Lyckas man inte kan man bli tvungen att jaga den under många år framöver.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons