Annons
Ledare

Monika Olin Wikman: Olin Wikman: Administration behövs för god vård

Jag medger. Jag har varit sjukvårdsadministratör. Jag har arbetat med typ värdebaserad vård och med organisationsförändringar inom hälso- och sjukvården.
Monika Olin Wikman
Publicerad 7 februari 2018
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Monika Olin Wikman
Monika Olin Wikman

Administratörer som jag är inget populärt släkte. En del menar att får man bort sådana kan problemen lösas . Mötet mellan doktor och annan vårdpersonal samt patient skulle inte störas. Ack, om det vore så enkelt ändå.

Jag har aldrig mött någon administratör som inte förstått att värdet av hälso-och sjukvården baseras på mötet mellan patient och vården. Men Sverige ligger dåligt till när det gäller patientens delaktighet. Mötet försvåras av stuprör som ger långa väntetider, onödiga remisser och bristande kontinuitet. Vi vet, alltför sällan får vi möta samma doktor. En ny sorts organisation med sömlösa patientflöden utan stuprörshinder har prövats positivt. Och även i en flödesorganisation är vårdpersonalen de viktigaste aktörerna för lyckat resultat.

Annons

Utredaren Göran Stiernstedt som 2016 kom med utredningen ” Effektiv vård” säger att det behövs en väckelserörelse för att driva på nödvändiga förändringar av hälso-och sjukvården. Vården kännetecknas av splittrad styrning, alltför tung sjukhusstruktur med svag primärvård, en kultur med hierarkier och informella ledningssysten, en ogenomtänkt kompetensförsörjning, ett otillräckligt verksamhetsstöd och dubbel journalföring.

Utredningen menar att vården måste organiseras nära befolkningen och att huvudprincipen ska vara öppen vård. Primärvården ska svara för de flesta vårdbehov och ha ett tydligt akutuppdrag. Då måste resurser överföras från sjukhusvården, kompetensförsörjningen och arbetsformerna måste förändras.

Inte lite att ta itu med. Ska det lyckas krävs att politiker, administratörer och vårdpersonal drar åt samma håll. Och att medborgaropinionen driver på. Förändringar inom hälso- och sjukvården river upp starka känslor, det är lätt att skapa syndabockar. Centralt är hur vården av multisjuka äldre ska bli bättre. Det ovärdiga bollandet av gamla mellan hem och sjukvård måste upphöra och rätten till god vård i livets slutskede ska prioriteras. Vården ska komma hem till patienten genom mobila team och läkarmedverkan. Region Skåne har ett avtal med kommunerna om detta men läkarbrist sätter käppar i hjulet.

Fortlevnaden för Simrishamns sjukhus är återigen i fokus med en bred opinion för att bevara. Det krävs stabila och långsiktiga spelregler som inger förtroende. Man måste bedöma vilken vård som ska utvecklas och kan klaras med kvalitet. Kan en lösning öppna upp för god vård med mobila team för multisjuka äldre då bör en sådan välkomnas.

Jovisst, jag måste lägga till att Stiernstedt också talar om ineffektiv administration. Självprövning måste till även här, onödig administration måste skäras bort och förbättringar göras. Men hela lösningen är det inte.

Annons
Annons
Annons
Annons