Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Offentlighetsprincipen ska gälla även friskolorna

Idéburna skolors riksförbund välkomnar att offentlighetsprincipen ska gälla för alla skolor. Det gör att regeringens argument faller platt.
Mimmie Björnsdotter GrönkvistSkicka e-post
Ledarkrönika • Publicerad 21 februari 2023 • Uppdaterad 27 februari 2023
Mimmie Björnsdotter Grönkvist
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Trelleborgs Allehanda politiska etikett är liberal.
Skolminister Lotta Edholm.
Skolminister Lotta Edholm.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den stora skolsekretessutredningen med uppdraget att hitta en ny permanent lösning för hur Skolverket ska samla in och presentera statistik om friskolor, efter att en ny tolkning av sekretesslagstiftningen från myndigheternas sida gjorde sådan statistik omöjlig, skulle blivit färdig i mars. Det kommer den inte att bli.

I grunden är alla partier överens om att det är orimligt att friskolornas statistik inte är offentlig. För att det ska vara någon mening med det fria skolvalet behöver föräldrar ha möjlighet att fatta informerade beslut. Något som blir svårt utan tillgång till jämförbara siffror över olika skolor. Hur problemet ska lösas är det dock svårare att hitta enighet kring. Det är därför utredningen nu blir försenad.

”Det är ett argument för att offentlighetsprincipen ändå kan vara rimlig att införa, för ökad insyn och tillit.”
Mimmie Björnsdotter Grönkvist

I utredningens direktiv – skrivna av den förra regeringen – ingick att se över om och hur offentlighetsprincipen skulle kunna tillämpas även på fristående skolor. Det har regeringen strukit, i stället vill skolminister Lotta Edholm (L) se en "insynsprincip" eftersom tillämpningen av offentlighetsprincipen tros innebära en stor belastning för mindre friskolor.

Det är sant att utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen innebär en del administration för myndigheter och andra offentliga aktörer. Samtidigt bör det noteras att även om regeringen i regel hänvisat till de mindre skolorna för att förklara sin ståndpunkt, är motståndet starkast från de stora koncernerna sett till remissyttranden. Idéburna skolors riksförbund välkomnar att offentlighetsprincipen ska gälla för alla skolor. Det gör att regeringens argument faller platt.

Frågan handlar om vilken nivå av insyn och rätt att kräva ut uppgifter medborgare och journalister ska ha – och om regelverket ska vara samma för kommunala skolor och friskolor.

Det är dock inte så att alla delar av det offentligas verksamhet lyder under principen, den typen av insyn saknas till exempel i statliga bolag. Något som ter sig märkligt i ljuset av en debatt där privata skolföretag nu förväntas råda under samma princip. Skälet till att det ser ut så liknar varför skolkoncernerna inte vill lyda under offentlighetsprincipen: viljan att skydda affärshemligheter. Det går dock att argumentera för att det är orimligt i båda fallen.

Kruxet för friskolorna är att de – i de flesta fall – ägnar sig åt betygsättning. En form av myndighetsutövning. Det är ett argument för att offentlighetsprincipen ändå kan vara rimlig att införa, för ökad insyn och tillit.