Annons
Ledare

Nils-Eric Sandberg: Nils-Eric Sandberg: Försvar för vetenskapen

Vetenskapen är huvudinstrumentet för förklaring av tillvaron. Det är tack vare vetenskapen som vi vet varför vi har kommit hit, och hur vi eventuellt kan utnyttja situationen.
Nils-Eric Sandberg
Publicerad 26 november 2018
Nils-Eric Sandberg
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nils-Eric Sandberg.
Nils-Eric Sandberg.

Homo Sapiens tog ju över. Den engelske logikern Bertrand Russell skriver att vi kallar oss Homo Sapiens – ibland med, ibland utan självironi.

Vetenskap handlar om att analysera tillvaron rationellt – så långt vi kan det. Vi ska studera samband och försöka förstå dem. Det är vårt enda sätt att orientera oss i världen.

Annons

En av dem som tänkt djupast om vetenskap är den tyske filosofen Karl Popper. Han är mest känd för sin kritik av föreställningen om historiedeterminism – det gjorde han i det stora verket ”The Open Society and its Enimies”. Där ger han en förödande kritik av Platon, Hegel och Marx. En bok som vänstern aldrig läser.

Popper skrev också en grundläggande bok om vetenskapsteori – ”Logik der Forschung”, som den hette på tyska; i engelsk översättning ”The Logic of Scientific Discovery” – en av världens viktigaste böcker,.

Fri Tanke Förlag har nyligen publicerat en viktig bok i detta ämne: ”Tankar från en utskälld forskare”, av Torbjörn Fagerström. Han är professor emeritus i teoretisk ekologi. Hans bok börjar med ett försvarstal för vetenskapen: alltså det logiska försöket att analysera, verifiera påståenden, eller som Popper föreslår falsifiera, det vill säga vederlägga – allt som instrument för att analysera det som är sant, eller åtminstone sannolikt, relativt andra slutsatser.

Fagerström utgår från vetenskapens grunder. Han är mycket kritisk mot miljörörelsen som enligt hans mening helt saknar vetenskaplig grund. Miljörörelsen har, både i Sverige och på kontinenten, bekämpat GMO, det vill säga genmodifierade organismer. Miljörörelsen ser detta som ett brott mot naturen, och vandaliserar odlingsförsöken. Fagerström visar övertygande att GMO bara handlar om växtförädling, i avancerad form.

Och denna växtförädling är mycket viktig, eftersom den kan flerdubbla grödorna och därmed mildra de hungerproblem världen står inför. Harvardprofessorn Steven Pinker skriver på samma tema i sin nya bok ”Enlightment Now”. Visserligen har födelsetalen gått ned. Men eftersom de tidigare var så höga har många länder en stor andel av sin befolkning i kommande fertil ålder. Det innebär att vi kan gå mot ett läge där fallande födelsetal kombineras med snabb befolkningsökning. Det ställer enorma krav på jordbruket – vilket Sverige motarbetat genom att lära länder som Tanzania att införa prisregleringar på livsmedel. En fullständigt vansinnig politik, som SIDA bedriver, med våra skattepengar.

Torbjörn Fagerström har givit ett stort bidrag till förnuftets tyvärr alltför ringa roll i debatten. Han skrev viktiga artiklar i Dagens Nyheter.

Kanske bör alla universitetskurser inledas med en elementär studie i logik och vetenskapsteori.

Nils-Eric Sandberg är f d ledarskribent i DN samt publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen.

Annons
Annons
Annons
Annons