Annons
Ledare

Niclas Nilsson: Niclas Nilsson (SD): Lägre invandring ett måste för Skåne

Hur ska Skåne utvecklas i rätt riktning de kommande tio åren? Ledarsidan låter Region Skånes ledande politiker ge sin framtidsvision. I dag skriver Niclas Nilsson regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna.
Niclas Nilsson
Gästkrönika • Publicerad 14 december 2020
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Niclas Nilsson

I en ledare ”Sätt fart på Skåne igen” konstaterar Petter Birgersson att befolkningstillväxt under en lång tid betraktats som något positivt och ett tecken på framgång. Följaktligen har också kommuner och regioner haft som målsättning att öka antalet invånare. Birgersson konstaterar också helt korrekt att den kraftiga befolkningstillväxten Skåne haft de senaste 20 åren inte lett till något ekonomiskt lyft. I Skåne har tvärtom skattekraften sjunkit från 94 procent till 92 procent av riksgenomsnittet de senaste 20 åren.

Varför har då utvecklingen gått åt fel håll i Skåne? Det finns flera orsaker men asyl- och anhöriginvandringen är den enskilt största orsaken till Skånes dåliga ekonomiska utveckling. En stor inflyttning av människor med låg eller ingen utbildning som har svårt att få jobb i Sverige är ett problem för hela Sverige och förstås även för Skåne. För att kunna sysselsätta människor med låg eller ingen utbildning krävs tillgång till enkla jobb, och sådana är i princip alltid förknippade med låga löner som ger låga skatteintäkter för kommuner och regioner. Många med låg utbildning hittar heller inte jobb på den skånska arbetsmarknaden och hänvisas istället till försörjningsstöd. Detta förvärrar situationen ytterligare, då de som uppbär försörjningsstöd inte betalar någon inkomstskatt som bidrar till välfärden.

Annons

Det finns en mycket god innovationsförmåga i Skåne. Vid sidan av våra lärosäten finns innovationsarenor som till exempel Ideon och Krinova som hela tiden bidrar till att idéer växer till sig och skapar nya och framtidens företag. Max 4 och ESS kommer med all sannolikhet att generera många nya högproduktiva jobb i framtiden, och en ny Öresundsförbindelse, nya järnvägsspår och ett bättre utbyggt vägnät kommer självklart att bidra till att utveckla Skåne. Allt detta kommer dock inte att räcka för att lyfta Skåne tillräckligt mycket.

Det som måste till för att sätta fart på Skåne igen är i första hand en sverigedemokratisk migrationspolitik, som stoppar inflödet av människor med låg eller ingen utbildning till Sverige och Skåne. Då skulle vi inte bara förbättra ekonomin, utan också få en chans att hantera de stora kulturkrockar som är huvudorsaken bakom den stora och ökande segregationen i Skåne.

En sverigedemokratisk migrationspolitik, kombinerat med en sverigedemokratisk kriminalpolitik, skulle även öka förutsättningarna att kunna bekämpa de kriminella klanerna och den kraftigt ökade och grova gängkriminalitet som de ligger bakom.

Skånes region- och kommunpolitiker beslutar inte om Sveriges migrations – och kriminalpolitik, men det innebär inte att vi kan sitta med armarna i kors och skygglappar på och tro att Skånes låga skattekraft samt problemen med segregation och gängkriminalitet löser sig av sig själva. Istället kan och bör vi försöka påverka framtida migrations – och kriminalpolitiska beslut i en mer ansvarsfull riktning. Det är vi skyldiga kommande generationer.

Niclas Nilsson
, regionråd och gruppledare 
SD Region Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons