Annons
Ledare

Nej till EU-skatt

Efter många turer börjar förhandlingarna om EU:s långtidsbudget närma sig slutskedet. Tyvärr verkar det bli skatter – som kan öppna för fler.
Ledare • Publicerad 14 juli 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Foto: Olivier Matthys

Förhandlingarna om hur budgeten 2021–2027 ska utformas började redan för två år sedan, men när coronapandemin drog över kontinenten förändrades förutsättningarna.

Nu finns ett nytt förslag på bordet som innehåller utökade utgifter och intäkter i form av bland annat EU-skatter, och som kommer diskuteras på fredag under stats- och regeringschefernas toppmöte i Bryssel. Budgeten kommer bli mycket annorlunda från vad vi sett tidigare. Vad den kommer att innebära för Sverige kan det dröja flera år innan vi vet säkert.

Annons

I stora delar av Östeuropa finns missnöje över att för mycket av det nya stödet går till Sydeuropa, medan bland annat Sverige tvärtom har varit kritiska till budgetens storlek. Att budgeten dessutom innebär bidrag i större utsträckning än lån till de länder som drabbats värst av corona har Sverige ställt sig kritiska till.

Trots kritiken finns det flera viktiga delar i budgeten som kommer att stärka EU. Bland annat ställs högre krav på demokratiska värderingar hos medlemsländerna. Länder som Polen och Ungern, vars regeringar nedmonterat viktiga delar i rättsväsendet och pressfriheten, kommer därmed att behöva reformeras för att få EU-stöd. Frågan har diskuterats under tidigare EU-förhandlingar, men den här gången är förslaget betydligt skarpare.

Det finns även orosmoln. EU-budgeten som föreslagits är historiskt stor och enbart medlemsavgifterna kommer inte att kunna täcka alla kostnader. Därför har EU-kommissionen föreslagit att EU ska kunna ta ut skatter. Det som föreslås i denna budget är bland annat en skatt på plastförpackningar.

Problemet är att när Sverige väl har accepterat EU-skatter kommer det bli svårt att säga nej till nya och större skatter hellre än att höja medlemsavgifterna för att finansiera nya utgifter. Skälen att minska eller ta bort skatterna riskerar också att bli små. Även de som är positiva till ett utökat EU-samarbete bör tänka efter både en och två gånger kring de långsiktiga konsekvenserna.

Medlemsstaterna kommer behöva nå en uppgörelse snart. Förhoppningsvis kommer denna budget innebära en välbehövlig nystart för den europeiska ekonomin. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det här är något annat än vad vi har sett tidigare. Flera förändringar i budgeten lär ske innan samtliga medlemsländer godkänner den, men EU-skatterna kommer troligtvis bestå.

Vad det får för effekter på förtroendet för EU och för framtida budgetar återstår att se, men det är alldeles oavsett en osäker väg att vandra.

Ida Arnstedt

Annons
Annons
Annons
Annons