När S stöttade bort nämndemännen

Magdalena Andersson menar att det egna partiet enbart har hållit coachande stödsamtal med nämndemännen i Snippa-målet. Efter ”stödsamtalen” avgick de två omedelbart.
Ledare • Publicerad 10 mars 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Magdalena Andersson tror blint på det egna partiet.
Magdalena Andersson tror blint på det egna partiet.Foto: Caisa Rasmussen/TT

Fallet med nämndemännen i Hovrätten för västra Sverige, kopplade till den så kallade Snippadomen, skakar om Socialdemokraterna. Eller borde göra.

De två nämndemännen kallades till vad som har beskrivits som ”coachingsamtal” med partidistriktets ordförande, Mattias Jonsson. De två skrev omedelbart, i anslutning till mötet, sina avsägelser till hovrätten (DN 4 mars).

Att två nämndemän, som är domare i hovrätten, avgår direkt efter ett möte med det egna partiet har väckt stor uppmärksamhet. Förre justitieministern, socialdemokraten och advokaten Thomas Bodström skrev tillsammans med advokaten Hanna Larsson Rampe om fallet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

En av de skarpa skrivningarna lyder: ”Efter att den allmänna debatten pågått ett par dagar kallades de två nämndemännen till ett möte på initiativ av distriktsordförande i Göteborg, Mattias Jonsson. Mötet resulterade i att de båda nämndemännen avgick. Detta kallade Jonsson för 'medlemsvård.' Ett sådant ordval för tankarna till helt andra länder och utgör ingenting annat än ett direkt maktmissbruk.”

Bodströms debattartikel är extra tung då han satt som socialdemokratisk justitieminister under sex år. Han kan alltså inte beskyllas för att vara på partipolitisk jakt. Syftet är att understryka det principiella allvaret i fallet.

Men den tidigare statsministern och numera oppositionsledaren Magdalena Andersson (S) verkar rycka på axlarna åt saken. Efter att under lång tid ha varit helt tyst säger Magdalena Andersson till Expressen: ”Det är naturligt att vi stöttar medlemmar som utsätts för väldigt, väldigt stor press.”

På en fråga om partiledningen inte borde granska fallet djupare svarar Andersson med en motfråga: ”Du menar att vi skulle ifrågasätta den information vi fått från partidistriktet i Göteborg?”

Innebörden är att Socialdemokraterna har ett så högt trovärdighetskapital att partiet inte kan ifrågasättas. Har partidistriktet sagt något, så är det så. Återstår då frågan om Magdalena Andersson menar att de stöttande samtalen haft avsedd effekt. Nämndemännen avgick på studs. I så fall borde Andersson beklaga att samtalen misslyckades. Men nejdå, allt har gått som tänkt. Det håller inte ihop.

Socialdemokraterna har den senaste tiden visat en påfallande slapphet i att ta tag i sin egen organisation. Botkyrka-haveriet är ett annat exempel där partiets högsta ledning slätat över. Kommunalrådet i Botkyrka, Ebba Östlin (S), förde en kamp mot organiserad brottslighet och kapade kommunens band till den ABF-förening som gravt misskött sitt uppdrag att driva fritidsgårdar med kommunala medel, bland annat genom att anställa personer med kriminella kopplingar.

Ordföranden i ABF var intern politisk motståndare till Östlin och såg till, med hjälp av nya medlemmar, att avsätta henne. Då ställde sig S-ledningen på Östlins motståndares sida och menade att det inte fanns något inflytande av kriminella bland de nya medlemmarna. Till en ny medlemsomröstning, till vilken Östlins sida också värvat medlemmar, har dock 98 nya medlemmar stoppats från att delta.

Socialdemokraternas distriktsordförande, Åsa Westlund, säger till SVT: ”Vi från distriktet har ansökt hos partistyrelsen att inte bevilja de 98 nya medlemmar som ansökte om medlemskap under perioden 29/1–16/2 utifrån stadgarna med exempelvis en exceptionell medlemstillströmning.”

Magdalena Andersson tittar på och utgår från att alla inblandade gör rätt. För den egna socialdemokratiska rörelsen litar hon på. Hon förklarade sin tilltro till det egna partiets utredning av Botkyrka-fallet, hon kallade rapporteringen för rykten som pressen har spridit och uppmanade Expressen att tänka över sin bevakning.

Där finns inga stenar att lyfta inom det egna partiet, bara elaka journalister.

Det borde klinga bekant.

Petter BirgerssonSkicka e-post