Ledare

Madeleine Brandin:…Bygg bättre bevara mera

Ledare Artikeln publicerades

Byggande är en drivkraft och framgångsfaktor. Det är konstruktivt och positivt. Rivning är ofta motsatsen, destruktivt.

När hus ska rivas blir det ofta protester. Just nu är det en gammal gård i Kyrkoköpinge by norr om Trelleborg som ska rivas. Där vill serviceförvaltningen istället bygga ett särskilt boende. Ett särskilt boende är ett viktigt ändamål, men det borde gå att bygga ett nytt sådant inom fastighetens markområde i stället för att riva mangårdsbyggnaden och uthusen. Gården ger de kulturhistoriska värdena tillsammans med medeltida kyrka och mölla. Historisk kontinuitet betyder något. Inte minst tillför det nya bostadsområden en extra kvalitet och dimension.

När människor reagerar, engagerar sig med namnlistor, ber att få träffa politiker och tjänstemän, då är det något att ta till sig. Det betyder något. Frågan har mer än ett svar. Det gäller slussen i Stockholm, spårvägsplanerna i Lund, hamnens tillfart i Trelleborg.

Rivningsansökan är också inlämnad för slangtornet till Klagstorps brandstation på Söderslätt. En silhuett i orten med ett vackert tälttak. Det är en byggnad utan ekonomiskt värde, snarare en belastning. Landsbygden är full av byggnader som inte längre används. Å andra sidan väcker många av dessa byggnader en särskild ömhet. De ger en synlig historisk förklaring till hur samhället var organiserat en gång. Vad är detta värt? Inte så helt lite. Det handlar om orters identitet och attraktionskraft. Det har också en prislapp.

I samhällsbyggandet kan man aldrig göra alla nöjda. Människors önskan att bevara är generellt sett större än viljan att förändra. Missnöje får inte bli bromsklossar. Men det finns så lite kvar av äldre bebyggelse, redan det är ett skäl att bevara. Politiker vill lyssna på sina väljare. Den byggda miljön är något som väljarna bryr sig om.

Snart kommer ljuden av hammarslag mot dyckert att höras över nejden. Så är det när det våras. Ofta bygger vi inte för att vi behöver mer plats, utan för att det är så himla kul att bygga. Nu vaknar drömmen om ett nytt lusthus, annan färg eller ett nytt fönster. Blanda bruk, ta fram skärslev, fogslev, putsbräda med fixkam och trähandtag, åh det är härligt.

Alla nya byggnader ska tillföra något, målet ska alltid vara att det ska bli bättre! Då måste man se husen i sitt sammanhang, förstå historien, utveckla arkitektonisk kvalitet och förstärka landskapets karaktär. Hus här på Söderslätt och Österlen har egna kännetecken i en tradition med kalkbruk och tegelindustri.

Varje nytt hus ska bli ett tillskott! Det är en ambitionsnivå för både byggherre och byggnadsnämnd. Det gäller storstadsbyggande likaväl som varje enskild villa. Husen vi bygger står i hundra år. Riv dem inte i onödan.

Fakta

Madeleine Brandin

arkitekt och författare boende på Söderslätt

Visa mer...