GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Madeleine Brandin: Vatten och avlopp är ingen skitsak

Den viktigaste faktorn för ett civiliserat samhällsbyggande är avlopp. Friskt vatten och fungerande avlopp.
Madeleine Brandin
Madeleine Brandin
Foto: Claes Nyberg
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Nu pågår relining av rör på Järnvägsgatan i Trelleborg. Avlopp är något man förutsätter ska fungera. Och när många människor bort tätt ihop är det A och O. För bara hundra år sedan hade våra far- och morföräldrar utedass och gemensamma badhus. I städerna låg dass på gården men även på vinden i flerbostadshus. Tacka för att yrket renhållningsarbetare inte stod högt i kurs, de fick bära ned latrintunnorna på ryggen.

WC, water closet, uppfinningen med vattenlåset, kom från England och innebar en revolution. I dag tar vi för givet att det finns rinnande vatten och fungerande avlopp i varje bostad.

Mot slutet av 1800-talet lade de flesta större städer ned rör som förde avloppsvatten från kök och toaletter till närmaste sjö eller vattendrag. Tidigare hade latriner grävts ned i gropar eller förvarats i tunnor. Rester av sådana påträffas ibland vid arkeologiska utgrävningar, men har alltså varit i bruk in i modern tid.

Till en början släpptes avloppsvattnet helt orenat rakt ut i sjöar, hav och vattendrag. Det blev ett växande problem med föroreningar, fiskdöd och epidemier, som kolera och dysenteri. År 1940 fanns bara 15 avloppsreningsverk i Sverige! 1960-talet innebar en vändpunkt. Miljöproblem med oanvändbara badplatser och tungmetaller i vattnet ledde till att Naturvårdsverket bildades 1967, en ny miljöskyddslag kom 1969, staten satsade miljarder på rening av avloppsvatten. I dag är så gott som alla hushåll i tätorterna anslutna till kommunala reningsverk som genomgår både mekanisk, biologisk och kemisk rening. Man försöker minska fosfor och kväve i vattnet. Läkemedelsrester är ett nytt problem.

I Sverige finns nu tvåtusen kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Varje kommun avgränsar geografiska verksamhetsområden där man bygger ut kommunalt VA. Inom sådant område är det obligatoriskt att ansluta sin fastighet. Ibland försöker kommuner neka nya hus med skälet att det ligger utanför kommunalt VA - område. Det är inte lagligt, men högst förståeligt.

En miljon fastigheter saknar anslutning till kommunalt avlopp. 700 000 hushåll har egna anläggningar med septitankar, trekammarbrunnar och filterbäddar.

Bra råd är att inte hälla ut stekflottet i vasken och att fånga upp hårstrån i duschen i en sil. Inga våtservetter eller snus i toastolen. Tänk på den flera ton gigantiskt stora fettklumpen som togs ut ur Londons kloaksystem förra året.

Runt hundra miljoner människors avloppsvatten rinner ut från länderna kring Östersjön. Det är hög tid att sluta gömma föroreningar under ytan. Och att flytande städer, det vill säga färjor och kryssningsfartyg tillåts tömma sina tankar överbord är skamligt.

Madeleine Brandin

Arkitekt och författare, bosatt inom kommunalt VA - område

Läs mer