Ledare

Madeleine Brandin: Som att sitta i ett fyrtorn – se långt åt alla håll

Ledare Artikeln publicerades

Pensionärer bidrar under många år till kommunens budget och kostar i gengäld inte mycket.

Under våren har arbetets värde varit i blickpunkten. Bodil Jönsson, professor emerita, har skrivit om hur livet kan få mening på annat sätt än med arbete. Den betydligt yngre Roland Paulsen skrev en vemodig och vanmäktig bok: ”Vi bara lyder, en berättelse om Arbetsförmedlingen”. Miljöpartiet har drivit frågor kring medborgarlön. Alliansen gick frankt ut med att många kan arbeta betydligt längre än idag, upp i 75-årsåldern.

Att bli äldre innebär till slut att arbeta mindre. Arbete är att finnas i ett sammanhang. Därför tycker många det är en trist reträtt att bli pensionär. För andra är det den bästa tiden i livet. Amelia Adamos tidning M Magasin fokuserar på det, nu kan man ta sovmorgon om man vill, lära sig rida eller tala swahili, göra egna saker med den självkänsla som bara ett åldrande liv kan ge.

Tord Wetterqvist, kyrkoherde 80+, säger sig, inte utan fördragsamhet, sitta i aftonlandets vänthall. En kvinna sa trösterikt till mig att med ålderns rätt tillåter jag mig att tycka om att vara hemma, uppskattar att äta gott och värdesätter min sömn. Med stigande ålder ser vi inte livet i svart eller vitt. Medan hud och hår blir grått, ser vi livet i klokare gråskala.

Pensionärer är naturligtvis inte en homogen grupp utan individer med egna preferenser som gör egna val. 80 är det nya 70, pensionärer har – inte alltid – men i många fall en god ekonomi och köpkraft. Det är imponerande att läsa referat i lokaltidningen om pensionärsföreningarnas alla utflykter, föredrag och kurser med hundratals deltagare.

Se äldre som en tillgång när landsbygden åldras, menar Monika Olin Wikman och vill se Simrishamn som en föregångskommun. Hon har tillsammans med Berit Rollén skrivit boken ”Säg ifrån! Det händer för lite i äldreomsorgen.”

Vi som vill bo kollektivt när vi är gamla heter en grupp på Facebook. Arkitekt Fredrik von Platen skriver på SVT Opinion: ”När det byggs fler seniorbostäder så blir det en injektion på den tröga bostadsmarknaden”. Antalet 65-plussare i Sverige är idag nästan 2 miljoner. Byggs det ändamålsenliga och bra bostäder för seniorer skapar det flyttkedjor.

Inflyttning av äldre till kommunen är inte en belastning i kommuns budget, inte förrän mot slutet av livet behövs ibland insatser med hemtjänst och vårdboende.

Livet är långt, tycker den unga, livet var kort, tycker den gamla – en parentes kanske? Att åldras är privat, sker mellan människan och hennes kropp. Samhällets insatser behövs först när sjukdomar slår till. Fram till dess är det är ett hälsofrämjande kommunalt uppdrag att stötta förenings- och kulturverksamhet och en viktig kommunal fråga att aktivera bostadsbyggande för äldre.

Fakta

Madeleine Brandin

är arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt.

Visa mer...