Ledare

Madeleine Brandin: Skåne ligger lågt

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

En kommun behöver inte var rik, bara för att invånarna är det.

Det är nog bara vi som varit kommunanställda som ivrigt lägger märke till kommungränserna i landskapet. Ligger Jordberga slott i Trelleborgs kommun? Hörte hamn ligger i Skurup, men Svarte i Ystad. Och ja, Christinehof med sina nya Wänner ligger i Tomelilla. Här, hojtar jag, när bilen passerar kommungränsen på 101:an. Det betyder både mycket och lite vilken kommun man finns i.

Det är olika politik, kultur och skattesatser. Kommunerna är mer eller mindre välskötta men det kommunala utjämningssystemet ska garantera välfärden överallt. Rikare kommuner får hjälpa fattigare. Det kan kännas surt, precis som när skatter fördelar pengar mellan individer.

Anne-Marie Pålsson, nationalekonom, skrev en uppseendeväckande krönika i Sydsvenskan (27/2) om att Skåne inte alls är den dynamiska och välmående region som målats upp i decennier. Den ekonomiska utvecklingen har varit medioker, många jobb har försvunnit och tillräckligt många har inte ersatt dem. Av Skånes 33 kommuner är det bara två som inte får kommunalt inkomststöd.

Region Skåne har precis publicerat ”Hur har det gått i Skåne?”. Sysselsättningsgraden är lägst i hela riket, 75 procent. Allra lägst är den i Malmöområdet medan sydöstra Skåne ligger över riksgenomsnittet. Medelinkomsten är också lägre i Skåne än i riket. Skillnaderna mellan Skånekommunerna är stora, högst genomsnittsinkomst har Lomma med nära 500 000 kr, medan Trelleborg och Ystad båda ligger på runt 350 000, Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn något lägre.

Befolkningen i Skåne ökade med 21 000 personer 2016 (1,6 procent). Man räknar födda mot döda, det blev plus 4 000. Flyttrörelserna är stora. Totalt flyttade 46 000 personer till Skåne och 29 000 flyttade härifrån. Inflyttningsnettot från utlandet var 14 500 personer. Trelleborg, Ystad, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Tomelilla ökade med mellan 550 och 200 personer. Vad betyder det för en kommun? Man kan betänka att en skolklass är 25- 30 elever. För 400 inflyttade behöver ca 130 nya bostäder byggas. Bostadsbyggande ger arbete, inflyttning kräver mer service, men människorna som flyttar in konsumerar också, både mat och tjänster, och så snurrar samhället. Utan befolkningsökning förtvinar kommunen långsamt, befolkningen blir äldre, skattekraften minskar.

Dessa siffror säger egentligen inget om levnadsstandard. Det är dyrare att leva i Stockholm och hus och lägenheter kostar mer. Inkomster och kostnader står i relation. Men en Ystadbo kan inte utan vidare flytta till Stockholm, en stockholmare inte till NY eller Hongkong. Däremot säger prisnivåerna något om modernitet och utvecklat näringsliv.

Många skåningar hörs ändå förnöjsamt pusta ut när de återkommer hem. Vi trivs och vill kämpa här, kommunerna ska måna om sina invånare, bemöta dem vänligt och hjälpsamt.