Ledare

Madeleine Brandin: Samhället – är det jag eller de andra?

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Att bygga samhälle innebär att respektera gemensamma regelverk, men kunna diskutera olika åsikter.

Såpnejlikorna som blommade över vardagsrumsstora ytor doftade extra starkt när skymningen föll. Nu är bladen bruna och blommorna falnade. Jag for på cykelvägar genom staden, jag såg män som fiskade från kajerna, kajen som var byggd i betong men utan skyddsräcke, jag tog sen en kopp kaffe på ett fik. Det var en härlig sensommardag.

I allt detta är samhället inblandat. Cykelvägen är först planerad, sedan beslutad, sedan projekterad, till slut upphandlad, byggd och betalad. Fiske är allmänt tillåtet i havet, men inte i sjöar och vattendrag. Lax och skrubbor får fångas vissa månader om de har viss storlek och om fångstredskapen följer vissa direktiv. Småvatten måste ha stängsel om det är nära bostäder, från kaj får man dock trilla i, men lejdare att klättra upp i ska finnas på vissa avstånd. Kaffe får serveras om hygieniska krav uppfylls och betalt får man ta om man lämnar in momsdeklaration. Och så vidare. Allt som inte är förbjudet är tillåtet, eller var det tvärtom?

Samhället. Vad är ett samhälle? Fråga bin eller myror. De är riktiga samhällsbyggare. Under min takfot fanns hela sommaren ett humlebo, de satt där och hummade och utförde sina i förväg bestämda arbetsuppgifter. Och sammanhängande myrsamhällen lär finnas från Barcelona till Rom.

I en recension av en bok om anorexi användes ”den sjuka samhällskroppen” som begrepp. ”There is no such thing as society”, har Margret Thatcher sagt i ett ofta citerat uttalande. ”Ingen regering kan göra något utom genom människor. Det är vår plikt att klara oss själva och också hjälpa våra grannar.”

Det handlar om ansvaret för mig som individ, hur mycket är mitt eget ansvar och vad kan/bör/ska samhället göra för mig. Om jag blir sjuk, hemlös, arbetslös. Samhället, det allmänna ställs mot individen. Det allmänna betyder då stat, eller kommun och region. Den andra ytterligheten är kommunism, där samhället tar över individens egenbestämmande.

I Sverige tar samhället hand om barn genom förskolor och föräldrapeng, samhället ordnar sjukvård och sjukskrivningar, betalar utbildning, polis och brandkår. Det tycker vi är rätt och bra.

Mycket i samhället byggs lokalt, byggs underifrån och praktiskt, inte genom tvingande dekret och teoretiska ideologier. Det är lättare att vara delaktig i samhället i en mindre ort.

Samhällsbyggare är de som arbetar i offentlig tjänst. Vem är då inte samhällsbyggare? Entreprenörer och egenföretagare? Jo, de bidrar ju också till samhället. Men de som bränner bilar, de river i stället ned samhället. Begreppet värderingar är i ropet, men våra samhälleliga värderingar är inte framför allt svenska, de är västerländska, demokratiska, moderna.

Fakta

Madeleine Brandin

är arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt.

Visa mer...