Ledare

Madeleine Brandin: Påven fick applåder och applåderade

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Man kan leta motsättningar eller söka det som förenar. Protestanter och katoliker närmar sig varandra efter 500 år.

Påven överraskade genom att komma till Skåne för att tillsammans med lutheraner högtidlighålla minnet av reformationen. Reformationen som innebar att svenskarna i massflykt lämnade katolska kyrkan. Nå, Skåne blev förstås lutherskt medan vi ännu hörde under Danmark. Våra kyrkor är byggda under katolsk tid. Med protestantismen kom ordet i centrum, predikstol och kyrkbänkar kom först då.

Nu vill påven och Lutherska världsförbundet (LWF) hitta ekumenisk gemenskap och överbrygga motsättningarna. Det var mäktigt att vara på Malmö arena när tiotusen människor sjöng och applåderade omfamningen mellan påve Franciskus och ordföranden i LWF, biskop Munib Younan. Känslan av hopp var överväldigande. Fem imperativ uttalades som handlar om att fokusera på det som enar, lära oss att ständigt förändras och vara öppen i mötet med andra.

Betyder det något för oss? Har det något värde för ett modernt samhälle att katolska och protestantiska kyrkor närmar sig varandra? Det var påfallande hur många journalister från bland annat Italien, Schweiz, Tyskland, Finland som bevakade evenemanget. I världen har Nigeria nu dubbelt så många protestanter som Tyskland, Brasilien dubbelt så många katoliker som Italien. Det verkar nästan signifikant att svenskar är mindre lyhörda för andliga frågor, som om de inte vore verkliga, än många andra kulturer. Det finns andra starka krafter än politik och materialism. Det handlar om att tro på något som inte kan mätas, inte syns eller hörs, men som ändå finns där. Liksom kärleken.

Budskapet från de kyrkliga potentaterna var att religion är en stark faktor för förändring och medkänsla i arbetet att verka för fred, påverka sociala orättvisor och rädda miljön. ”Crazyness of love” är en överlevnadsfaktor. Även statsministern talade med stark inlevelse på arenan om kraften i att se så många samlade i hopp och optimism.

Detta var en ekumenisk händelse av rang. På hemmaplan har Svenska kyrkan i Trelleborg tidigare ordnat ekumeniska gudstjänster med både Frälsningsarmén, Pingstkyrkan och katolska församlingen. I synen på nattvarden är det långt mellan katoliker och lutheraner, så den delar man inte. Inte än. Ystads katolska center är k-märkt, men när Simrishamn firar katolsk mässa får man låna svenska kyrkans lokaler. Trelleborg fick sin nya vackra katolska kyrka 2002.

För många enskilda troende människor är dogmerna och normerna det minst intressanta. Psalmer och predikan ger hemkänsla i våra byakyrkor. Påven tackade Luther för återväckandet av ordet, svenska kyrkan ordnar pilgrimsvandringar och firar nattvard mest varje gång. ”Det är ju en och samma Gud” som taxichauffören sa.