Ledare

Madeleine Brandin: När vi åker på landet

Ledare Artikeln publicerades

Bilen är både älskad och hatad. I staden kan man klara sig utan den, men knappast på landsbygden.

Många landskap och stadsmiljöer har förstörts genom storskaliga trafikbyggen. Det är lätt att skapa opinion när det gäller trafik. Bilen väcker känslor, den är både vän och fiende. Den gav oss frihet och väldig rörlighet. Den skapade samtidigt trängsel, buller och avgaser.

Biltrafik medför oljud och luftföroreningar. Och olyckor. I stora städer är det som värst, det blir trängsel och köer när många ska förflytta sig. Där måste trafiken och fordonen regleras. Där det är mycket trafik blir effekterna mest verksamma. Där finns också alternativ med tåg och bussar, där kan man cykla och gå och nå fram.

”Kan jag gå och cykla kan väl andra det också”, säger storstadsbon utan att tänka sig in i förhållandena för den som bor på landet. Om man vill att Hela Sverige ska leva måste man ha en nyanserad syn på biltrafiken. Om Klagstorp och Tullstorp ska blomstra, om Löderup och Borrby ska fortleva, om några ska flytta till Skivarp måste man kunna ta sig både dit och därifrån.

På landsbygden är trafiken mindre omfattande eftersom där inte bor så många. Begränsningar ger därför inte så stor miljöförbättring. Svårigheterna för landsbygdsborna med restriktioner och dyrare drivmedel blir däremot kännbara.

Självklart ska strävan vara att minska trafikrörelser. Överallt. Projekt som Samordnad varudistribution i Ystad, Tomelilla och Simrishamn är välkommet. Varutransporterna till skolor, förskolor och äldreboenden minskade från 25 000 till 7000 om året. Samtidigt har nya möjligheter för lokala livsmedelsdistributörer öppnats.

I Trelleborg, som har måttliga trafikmängder, håller man nu på att skapa ett trängselproblem. I stället för att göra en generös och generell boulevard med plats för både bilar och bussar, människor och träd till nya resecentrum bygger man fast sig i en storstadsvision.

Nya vägar planeras byggas runt om i stället. Man vill att alla ska gå, cykla eller ta lokalbussen till stationen. Men det fungerar inte för de boende utanför stan. Varför vill man hindra människor att komma till Trelleborg? Frågan borde vara den motsatta. Hur kan vi locka Trelleborgs omland in till stan för att handla och befolka centrum?

Frågor om trafikplanering tenderar att överskugga andra viktiga stadsplaneringsfrågor. Städer av måttlig storlek ska inte komplicera sina trafiklösningar. Man ska hellre anlägga allmängiltiga och enkla trafiksystem. Det ska göras vackert och trivsamt för både gående och bilister, då blir det också funktionellt. En levande landsbygd behöver tyvärr bilar och också ett centrum som kan ta emot dem.

Fakta

Madeleine Brandin

är arkitekt och författare boende på Söderslätt.

Visa mer...