Ledare

Madeleine Brandin: Mögel och hälsa

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Agnes Wold är professor i klinisk bakteriologi som både provocerar och lugnar. I tidningen Fokus (15/9/ 2017) skriver hon om myter kring sjuka hus.

Under 1980-talet lanserades teorin att hög luftfuktighet orsakar mögeltillväxt och löser ut kemikalier från väggar och golv. Under samma tid tredubblades allergisjukdomar i västvärlden. Skolor och arbetsplatser klassades som osunda och orsak till diffusa sjukdomssymptom. Wold skriver att allergi visat sig vara ovanligt i Östeuropas förorenade industristäder, men desto vanligare i rena svenska småstäder. Sedan befriar Wold oss från städhysteri. Bakterier bor inte i dammet. De bor i människorna och överförs genom förorenat vatten, infekterad mat och mänskligt umgänge. Städa ska vi göra av estetiska- och trivselsskäl. Wold varnar för politiska beslut grundade på rädsla och magert vetenskapligt underlag.

Osunda hus är inget nytt. ”Finner han att fläckarna på väggarna är grön- eller rödaktiga .. ska han gå ut och stänga huset för sju dagar… Om möglet efter sju dagar har spritt sig ska man riva loss de angripna stenarna och skrapa bort putsen och slänga det på en oren plats utanför staden.” (Tredje Mosebok kap 14)

Efter skyfall och blåst som förra veckan framträder hemska röda mögelfläckar på vitputsade kyrkogavlar. Villastaket och uthus vända mot norr blir obehagligt ludna och gråmögliga. Det regnar in i källargarage till stora hus, det läcker genom ytterdörrar och regnvatten söker sig kapillärt in under taken och droppar oroväckande i farstun.

Arsenik gav en vacker grön lysande färg åt tapeter för några hundra år sedan. Giftet hindrade mögel, men var dödligt farligt. Den betydligt mindre farliga zinken i vit fasadfärg hindrade mögelpåväxt, men får inte längre användas. Så inte heller blyvitt, som är mera giftigt och förbjöds under artonhundratalet. Lunds domkyrkas takplåtar är av bly och möglar inte. Men eftersom bly är amorft och rinner, mycket långsamt dock, blir blyplåtarna efterhand tjockare nedtill och måste vändas ibland. Glas är också amorft. Liksom bärnsten.

Byggteknik liknar den på Moses tid, ganska enkel och basal, inte som i tekniskt avancerad elektronik. Husbyggen, i alla fall mindre hus, är inte så komplicerade, därför kan man ha lite is i magen även när det regnar in. Det går att täta och snart så är regnet över och sol och vind torkar upp! Det är klart att det känns bra att vistas i hus av trä och tegel utan plastmaterial och i hus med självdragsventilation.

Byggbranschen mår bra av ett stabilt och enkelt regelverk. Men det kommer ständigt nya infall. Nu vill bostadsminister Peter Eriksson popularisera Attefallshusen med ytökning från 25 till 30 kvadratmeter. Vad är det för farligt med att söka bygglov? Och få träffa bygglovgranskare som är duktiga på byggteknik.