Ledare

Madeleine Brandin: Missbrukad offentlighetsprincip

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Alla svenska medborgare och utlänningar har rätt att begära ut handlingar från stat och kommun. Denna goda princip missbrukas genom mejlbombning.

I Sverige är offentlighetsprincipen central. Myndigheters beslut och underlag ska vara öppna och tillgängliga. Den är viktig för att bekämpa korruption, granska politiker, stat och kommun. Denna fina och demokratiska princip finns verkligen inte överallt. Reportrar utan gränser tar årligen fram en pressfrihetskarta. Nästan bara Nordeuropa lyser vit på den. Polen har precis dragit åt tumskruvarna, i Syrien och Turkiet är det livsfarligt att arbeta som journalist. Somalia, Iran och Irak är svarta hål, liksom Eritrea där Dawit Isaac sitter fängslad utan rättegång sedan sexton år. Vi minns den svarta dag när radions reporter Nils Horner sköts till döds på öppen gata i Afghanistan.

Då är det upprörande att offentlighetsprincipen missbrukas. Det gör den här hemma. Den som begär ut handlingar från en kommun kan vara anonym, myndigheten får inte fråga vad materialet ska användas till, inte heller ifrågasätta mängden material. Uppgifterna ska dessutom lämnas ut skyndsamt. Det finns enskilda personer som begärt ut kommunchefens hela e-postlogg från en marsvecka i år, det har skett bland många i Trelleborg, Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla. I Kalmar har en person under olika alias begärt ut tusentals handlingar från kommunen, så man tvingats inrätta en tjänst bara för detta! Det handlar om badbryggor, CV på all personal, vatten i prydnadsdammar..

JO har inte erbjudit någon lättnad eller lösning när kommuner vänt sig dit. Det är en vanvördig och naiv juridisk tolkning.

I privat sektor ska arbetstagaren vara lojal mot sin arbetsgivare, det är skäl för uppsägning att använda dold kamera när man talar med sin chef. Tjänstemän i stat och kommun har i stället sitt ansvar, sin lojalitet mot lagar och förordningar, mot medborgarna. Det finns exempel med visselblåsare, ett känt fall gällde ett grund som Sjöfartsverket inte satt ut på sjökortet, andra resulterade i Lex Maria.

Men offentliganställda arbetar också på en arbetsplats. På samma sätt som på andra arbetsplatser diskuterar man, skickar utkast och ritningar och ber om synpunkter. En privatperson i Skurup med en affärsidé som vill fråga kommunen om tomtmark ska veta att brev och e-post blir allmänna handlingar, som vem som helst när som helst kan begära att få se. Denna totala öppenhet förhindrar vänlighet (otillbörlig påverkan?), personlighet (mannamån?) och skämtsamhet i arbetet. Det gör också arbete i kommun tungrott och onödigt besvärligt

Don’t be evil, var uppförandekoden i Googles barndom. Nu är det alltför mycket elakhet som tagit över den snälla och positiva godtrogenheten. Nu väntar vi på en statlig utredning i frågan som beräknas vara klar i juni 2017.