Ledare

Madeleine Brandin: Kultur bygger samhällen

Ledare Artikeln publicerades

Livets stora hunger/ stiger stark och god/ och mitt sommarblod/ sjunger/ sjunger/ sjunger (Bo Bergman). Sommaren är tid för kulturevenemang, mycket är gratis. Det är väl använda skattepengar, att bjuda invånarna på upplevelser.

Ystadbor och Trelleborgare brukar inte vara särskilt intresserade av varandra. Men när man läser lokaltidningarna översköljs man av ett skimrande utbud av sommarkultur, som borde locka över kommungränserna. Medeltidsdagar i Skurup, Karolinerdag i Skåre, Vikingadagar i Foteviken och på Trelleborgen, allsång i Ystad, folklustspel i Trelleborg, Jazzfestival vid Smygehuk, Danne Stråhed i Skåne Tranås, opera på Jordberga slott, föreläsningar om den omisteliga företeelsen (ja, det heter så hos Skånska Akademin som utser sådana) Ulfs runsten i Tullstorp. De många kyrkorna bjuder på konserter, och gallerier visar konst. Och Malmö bjuder på artistframträdanden på olika utomhusscener hela sommaren. Ofta gratis. Gå dit, ta för er!

Begreppet kultur är kontroversiellt i sig. Det är måleri, skulptur, opera och teater, alltså konst. Men kultur är så mycket mer. Kultur är ett förhållningssätt, det handlar om värderingar under en viss tid och i ett visst land. Därför uppfattas Ystad och Trelleborg som annorlunda, där finns olika kultur. Den ena en gammal regementsstad, den andra en industriarbetarstad.

De stora verksamheterna för Region Skåne är sjukvård och kollektivtrafik. Kulturnämnden är liten i jämförelse. Men samhällsbyggande har sitt fundament i kulturen. Kulturplan för Skåne 2016 – 2019 är nu ute på remiss till den 4 september. Där står att ett hållbart samhälle innehåller dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Och nu ska den kulturella dimensionen också höra dit. Att tänka fritt och nytt. Att se värdet i det gamla. Kultur är fantasi och tröst, meningsfullhet och medmänsklighet. Demokrati.

Upplägget är att det finns politiska mål, sedan finns det pengar att söka för fria konstnärer, studieförbund och intresseorganisationer.

Kultur är ibland också näringsliv. Många enmansföretag skapar kultur, inte minst inom turismnäringen. Det är skånsk mat, konsthantverk och teater. Arkitekter arbetar självklart med att sälja sina tjänster. Litteratur kan bli storsäljare.

Men det finns kultur som inte betalar sig. Som vi ändå inte kan vara utan. Det som slår an en sträng hos oss, får livet att vibrera, väcker känslor av mening, lust och tröst. Det är det oväntade, det förhoppningsfulla. Annars lever jag gott och näst intill/ vid fönstret äter jag solens hårda bröd/ och dricker en klunk vind/ jag har mest allt jag behöver/ livet, döden/ men, kära, sänd mig/ sänd mig/ ultramarin. (Sven Alfons).

Fakta

Madeleine Brandin

arkitekt och författare. Bosatt på Söderslätt.

Visa mer...