Ledare

Madeleine Brandin: Hyresrätt är inte fel

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Det byggs för lite. Hyrorna är för höga. Svartkontrakt krävs för att få bostad. Diskussionerna är heta och inga svar verkar finnas.

Vi måste bygga mer bostäder. Vi? Vem är det som bygger? Byggare är byggbolag. De bygger knappast av altruistiska skäl utan för att det är en bra affär. Det är skillnad på att bygga och sälja och på att äga och förvalta ett hus.

Det är bostadsbrist, men det är ingen brist på villor eller bostadsrätter. Det som saknas är hyreslägenheter. Billiga sådana. Hyresrätten är önskvärd, den som bor i hyresrätt slipper stora ekonomiska insatser, den kan också med kort varsel flytta till nytt jobb eller studieort. Ofta är det god service och på det viset enkelt att bo som hyresgäst.

Ett byggbolag som bygger villor eller bostadsrätter har vinsten som incitament. Pengarna som kommer in kan användas för att bygga flera hus. Ska man förvalta huset själv är det en annan ekonomi. Förvisso ofta lönsam även den på lång sikt. För den boende är hyresrätten den dyraste boendeformen. Men också den friaste. Problemen är att det finns få billiga hyresrätter. Det uppskattas att i Sverige bor nästan var fjärde person mellan 20 och 27 år hemma hos sina föräldrar. 80 % av dessa ungdomar skulle vilja flytta till eget boende. Deras bostadsdrömmar blir i stället en soffa i någons vardagsrum och korta andrahandskontrakt. Många nyanlända migranter trängs inneboende hos släktingar.

I en nyutkommen bok ”Gör hyresrätt! Idéer för en utvecklad hyresmarknad” vänder och vrider Henrik Bredberg och Jan FH Kockum på historien och politiken kring bostadsbyggandet. Region Skåne har i samarbete med Sveriges Byggindustrier Region Syd tagit fram rapporten ”Detta driver bostadsbyggandet i Skåne”. Där beskrivs skillnaden mellan behov och efterfrågan. Utan efterfrågan med betalningsförmåga byggs inga bostäder. Ett rött skynke i den politiska debatten är ”marknadshyror”.

De flesta hus, tomter och bostadsrätter lever på marknadens villkor, men för hyreslägenheter gäller annat. Sverige har ett unikt system där Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna i förhandlingar sätter hyresnivån för befintliga lägenheter och för nyproduktion. Man talar om bruksvärde och att hyran ska vara skälig. Det betyder inte ”påtagligt högre” än jämförbar bostad, inte glasklart precis. Hyror höjs genom att fastighetsägaren renoverar, ibland onödigt mycket för den med minst ekonomiska muskler, som måste flytta ut just därför.

Det är nog dags att förändra hyresmarknaden, men det måste ta tid och det bör vara ett flexibelt system, Simrishamn och Klagstorp är inte samma som Stockholm. Det finns andra metoder, som syns i en förening ”Byggemenskap.se” som inspirerats av kooperativa bostadsbyggen i Tyskland. Allt byggande kan inte bli så, men det är ett gott komplement. En bostad är inte en vara vilken som helst, det är tryggt att trivas hemma.