Ledare

Madeleine Brandin: Florida i Skåne

Gästkrönika Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Mellan storstad och glesbygd. Många värdesätter den skånska blandningen av mindre städer och byar.

I en essä i magasinet Fokus 24-30 nov 2017 skriver Johan Hakelius om den nya segregationen. Vår tids guru inom samhällsbyggande, Richard Florida, har fått tänka om. Hans teori handlade om att återuppliva städerna, det som kom att kallas hipsterkultur. Det var sant att ”den kreativa klassens städer” utvecklades väl, och att där även skapades nya servicearbeten. Men segregationen ökade. Orter med välbärgade människor har också stora grupper som inte alls fått det bättre.

Samma kan iakttas i Sverige. Stora skillnader i inkomster driver upp bostadspriserna i kommuners attraktiva delar, som i sin tur driver till en inkomstsortering vad gäller skolor och sjukvård. Ett index ¨New Urban Crisis¨ mäter segregation och ojämlikhet, baksidan till framgångsfaktorerna. Kartor över Sverige visar att förutom Norrland har Småland och det inre av Skåne hamnat på efterkälken. Men stora skillnader finns även inom städer, t ex mellan Malmös västra och östra delar.

”Madicken och grannpojken Abbe skulle inte vara grannar idag”, säger professorn i nationalekonomi Charlotte Mellander. Segregationen är på väg att ta död på stadens styrka, den att olika människor möts i kvarteret och utbyter idéer.

Sverige slits itu, skriver författaren Po Tidholm i nya boken Läget i landet. I ett norrlandsperspektiv finns inte längre ett rimligt val mellan att bo i stad eller på landet. Glesbygden saknar service och jobb, och de som stannar kvar dumförklaras. Vill man förstå mer om levnadsvillkoren kan man läsa norrländsk skönlitteratur. Jag tänker på Elisabeth Rynell som efter de strålande nutidsromanerna Hohaj och Till Mervas i höst utkommit med boken Moll. Den tar andan ur en. Och så Kerstin Ekman och Torgny Lindgren förstås.

Södra Skåne är lyckligt lottat. Här finns ett lantligt behagligt liv med service, här är ett fullödigt mellanrum mellan storstad och landsbygd. Både gatlyktor, restauranger och regnvåt asfalt och jordnära lugn med stjärnhimmel. I dikten Skånsk november skrev Gabriel Jönsson ”Tung är den jord jag trampar i/ och dimman dryper våt/ som i all pilvallspoesi/ alltsedan A.U. Bååth”. Jacques Werup skrev ”Man besjunger den fula skönhet/ som i provinsens alla kök/ är en komplicerad metafor/ för livet.”

Det är något mycket värdefullt för många, att få leva i en komplex bygd med städer och byar, åkrar och hav. Allt är både nära och långt ifrån. Trelleborg vill växa mot stor stad. Simrishamn har välbärgade sommarboende.

Segregation kan vara farligt för samhället, den är grogrund för misstänksamhet och otrygghet. Det politiska uppdraget byggs av visioner och kunskap och ska till sist myllas ned i vår verklighet utanför dörren. Det kräver både handfasthet och framåtblickande och en djup insikt i människors levnadsförhållanden.

Fakta

Madeleine Brandin

arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt

Visa mer...