Ledare

Madeleine Brandin: En lekstuga för storstadsborna

Ledare Artikeln publicerades

Utan en levande och livskraftig landsbygd klarar sig inte våra städer långt.

Hon bor i Trelleborg och har uppdrag som nämndeman i Ystad. Jag njuter i fulla drag av resan dit, säger hon. Av att se havet, fiskelägena och det öppna landskapet. Andra talar om en hjärtklappning när man kör över byarna mellan jordiga fält och hög himmel.

Det är faktiskt så att våra städer, Trelleborg, Ystad och Simrishamn inte är så märkvärdiga i sig. Men Söderslätt och Österlen är det!

På 1980-talet gjordes den första rikstäckande planeringen. Hela Sveriges yta skulle planläggas, inte bara städerna. Det var en spännande tid. Vi hittade riksintressen i varenda buske, det var kulturmiljö och arkeologi, det var bokskog och sjölandskap. Människorna skulle bo samlade i städer och utbyggnadsorter, då blev det rationellt med vatten och avlopp, skolor och hemtjänst. Samtidigt skulle kärnkraftverk, raffinaderier och stålverk placeras på mindre känsliga områden.

Urbaniseringen har inneburit att 2010 bodde 85 procent av Sveriges befolkning i tätort. Hundra år tidigare var siffrorna de omvända. Räknar man in äldre stationssamhällen, bruksorter, kyrkbyar och andra mindre orter blir det fler. På årets långfredag drog traktorer in till stadskärnorna runt om i landet. En grupp frustrerade bönder hade samlats genom sociala medier till ett landsbygdsuppror. Landsbygden blöder i Sverige, sa man, urbaniseringen urholkar. Skolor och service läggs ned. Antalet bönder minskar för varje dag. Höjd dieselskatt drabbar dem som måste köra. Lokalredaktioner på TV, radio och tidningar försvinner. Gårdsbyggnader står tomma. Det är bara stadsbor som vill ha vargar på landet. Landsbygden har blivit storstadsbornas lekstuga.

Anders Wetterholm skriver i tidningen Fria Skåne att endast i undantagsfall upphandlas livsmedel som uppfyller svenska miljö- och djurskyddskrav, trots att vi ställt dessa krav på våra svenska bönder. Det har slagit ut mycket av den inhemska produktionen.

Landsbygden i Skåne är inte glesbygd. Här kan man välja att bo i stor eller liten stad eller i bymiljö på landet. Det öppna landskap vi ser och gläder oss åt är böndernas förtjänst.

Det gäller att på alla nivåer uppmuntra drivkraft och engagemang och låta landsbygden blomstra. Jordbruksverket har landsbygdsprogram där man kan söka bidrag för bland annat miljöförbättringar, företagsstöd och projektstöd. Det behövs en ändrad inställning till nytt lantligt boende och företagande. Närproducerad mat, kött, mejeriprodukter och grönsaker borde vara en självklarhet. Staden utan landet är fattigt. Landsbygdens villkor måste finnas i symbios med städernas utveckling.

Fakta

Madeleine Brandin

arkitekt och författare boende på Söderslätt

Visa mer...