Ledare

Madeleine Brandin: Det nya är att dela, inte att äga

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

I går sopor - i dag en tillgång som kan återanvändas.

Mormor gick till grannen och lånade en kaffekopp socker. I dag ställer mina grannar som har fruktträd ut en korg i augusti med en skylt ”var så god, tag några äpplen”. När min son studerade i Barcelona träffade han en man som när han lagade middag gjorde några extra portioner, som han sedan sålde billigt till grannarna. Och det är redan länge sedan second hand fick höjd status genom att kallas vintage.

Begreppet cirkulär ekonomi har ersatt den linjära, som bygger på råvaruuttag, produktion, konsumtion och avfall, en modell som fungerat bra så länge man antog att jordens resurser är oändliga och billiga. Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som återskapar resurser, om och om igen. Både H&M, Philips och Interface har redan anammat den, det konstaterar Peter Hopkinson, professor i innovation och miljöstrategi.

I motsats till slit och släng handlar det om att återanvända, laga och putsa upp. Det som tidigare betraktades som skräp blir en tillgång som kan användas igen. Och igen. För att påskynda en omställning talas det om att beskatta energi- och materialförbrukning i stället för arbetskraft, där det ju inte råder brist.

”Om vi ska fortsätta vara framgångsrika måste vi göra det med minskad resurspåverkan", säger Felix Ockborn, hållbarhetskoordinator på H&M. Förra året startade H&M klädinsamling i Trelleborg och Ystad, man tar emot använda kläder, oavsett märke och skick. För varje lämnad påse med kläder får kunden en rabattkupong värd 50 kronor vid köp för 300 kronor.

Delningsekonomin är hittills den del av den cirkulära modellen som fått störst uppmärksamhet. Att dela blir det nya äga. Kjell Dahlström, arkitekt från Lund, forskade på och myntade begreppet bilpool redan på 1970-talet. I dag ser vi innovativa affärsmodeller som hotellsajten Airbnb, musiktjänsten Spotify, filmuthyrningen Netflix och utbildningstjänsten Skillshare. Den mest märkliga delningen är kanske ändå fenomenet Wikipedia.

Naturskyddsföreningens nya årsbok heter ”Ägodela – köp mindre, få tillgång till mer”. Trenden är stark hos unga storstadsbor, när de flyttar ut på landet tar de med sig matlaget och cyklarna. På Söderslätt och Österlen har bönderna redan maskinstationer, och i våra byggvarubutiker kan man redan låna tyngre verktyg.

Frågor kring tillit och misstänksamhet väcks också. Vad kräver det av oss att dela lägenheter, bilar eller kläder med andra människor egentligen. Det förekommer också avarter. I Malmö har konstaterats att bostadsrättslägenheter förmedlade genom Airbnb används för prostitution. Tvättstugebråk är klassiska exempel på när dela inte är kul.

Både industriföretag och privatpersoner kommer att involveras i den nya cirkulära ekonomin, var så säker!

Fakta

Madeleine Brandin

är arkitekt och författare bosatt på Söderslätt

Visa mer...