GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Madeleine Brandin: Dagvatten ser dagens ljus

Länder, kommuner och fastighetsägare måste alla planera för dag- och dräneringsvatten.
Madeleine Brandin
Madeleine Brandin
Foto: Claes Nyberg
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Dagvatten, det låter poetiskt. Finns det nattvatten, skymningsvatten? Dagvatten är vatten som går i dagen, som syns i diken och vattenpölar, regnvatten eller smält snö.

I tätbebyggelse måste dagvattnet tas om hand. Ju mer hårdgjorda ytor, desto större behov. Det finns olika sätt. Dagvattnet kan ledas i ledningar under marken till hav och vattendrag. Det kan sippra ned genom gräsmattor och gröna tak, det kan rinna i kanaler och ledas till dammar. I sandjord rinner vattnet snabbt undan. Många småhus med innergård har en stenkista där vattnet först samlas upp. Man får inte släppa dagvatten på grannens tomt.

I Österlenkommunerna har man anlagt våtmarker och arbetat med projektet Skörda regnvatten. Där tidigare allt dagvatten från Tomelilla gick rakt ut i Välabäcken i jätterör, finns nu våtmarker i skogen, där vattnet först slingrar fram på väg mot bäcken.

När nya vägar byggs tar man hand om dagvattnet lokalt (LOD). Vid Maglarpsrondellen utmed E6:an finns exempel på en sådan damm. Där utjämnas vattenflöden vid häftiga regn. På köpet får vi glädjas åt att se sjöfågel simma omkring.

På Svt visades Folke Rydéns film ”Östersjön – hot och hopp” (Vetenskapens värld 25/11). Ett alarmerande exempel var en rysk kycklingfarm. Farmens gödsel deponerades över stora landytor, där det låg som en tjock geggig dynga, varifrån nitrat och kväve rann ut i vattendragen, vidare till Finska viken och Östersjön.

Sälar hade inte längre PCB och DDT i blodet (hopp), men nya miljögifter har kommit i stället (hot). Nya kemikalier, klorparaffiner, finns till exempel i plaster och fogmassor, kemikalier som inte fångas upp i reningsverken. Klorparaffiner tillverkas inte i Europa, men i Kina och produkter därifrån finns överallt.

Varje lantbrukare på lerjord vet att dika ut åkern. Med tegelrör leds vatten till olika dikningsföretag. Förr fanns många icke odlingsbara ytor, som kärr och våtmarker. Idag återskapas våtmarker inom jordbruket, det ger ett vackert mer varierat landskap och är bra för biologisk mångfald.

I städerna samlas regnvatten (som innehåller bromsdamm, cigarettfimpar och hundbajs) upp i separata dagvattensystem. I äldre områden finns kombinerade ledningar, det vill säga avloppsvatten och dagvatten går i samma rör. Det innebär att vid skyfall kan avloppsvatten stiga upp i husens källarbrunnar och brädda ut på gatorna och spillvatten rinner rakt ut i havet.

Vårt och de andra Östersjöländernas dagvatten hamnar i samma hav. Svenska vatten ger hopp med mindre algblomning och färre döda bottnar. Men kemikalie- och föroreningsproblematiken är lika stor som klimatförändringarna, sade Åke Bergman, professor i miljökemi, allvarligt i slutet av Rydéns film.

Madeleine Brandin

arkitekt och författare, ägare till stenkista

Läs mer