Ledare

Madeleine Brandin: Beredd om vattnet stiger

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Stigande havsnivåer orsakas dels av smältande landisar som rinner ut i havet och dels av att smältvattnet expanderar när det blir varmare.

I lördags var det extremt lågvatten vid Trelleborg. Havsbotten låg blottad, stenar som normalt inte syns stack upp. Måsar spankulerade långt ut. Middagens piggvar hade kunnat ligga där kamouflerad och flämta på sandbotten. På måndagen hade vattnet stigit så man inte kunde gå på stranden. En månad tidigare slickade vågorna oroande högt upp på Litorinavallen i en kombination av högvatten och stark vind.

”Vattnet kommer” är en ny utställning på Form Design Center i Malmö, byggd av institutionerna för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds Universitet och landskapsarkitektur vid SLU Alnarp. Havsnivåhöjningen får olika effekt på olika kuster. I vår närmiljö är Falsterbohalvön är en flack sandö, där man både förr och nu arbetar med invallningar, centrala Malmö ligger lågt och delvis på utfylld mark.

Skånska kustkommuner har många år arbetat med frågorna, även om det ännu bara är tillfälliga högvattenstånd som märks. Ystad kommun har länge fört en kamp då Löderup och Sandskogen varit hårt drabbade av erosion. Strandskoningar av betong skyddar reningsverket, långa vågbrytare vinkelrätt mot kusten och fristående ute i havet ska hindra erosionen. Man arbetar också med strandfodring, dvs man för tillbaka sand med återkommande intervall. Det är en metod som framgångsrikt används i Holland och Danmark.

Skurups kommun utredde 2014 om erosion och stigande havsnivåer de närmaste 90 åren. Strandlinjen kan flyttas 45 – 90 meter inåt land i Bingsmarken och Abbekås. I Simrishamns kommun är några hus och VA-ledningar i Skillinge och Örnahusen i farozonen, medan Branteviks stenkust knappast är berörd.

Trelleborg utreder både havsnivåhöjning och förhållanden vid extrem nederbörd. Upprepade översvämningar i Vallby, Klagstorp och Södra Åby har sin grund i gamla dikningsföretag som inte underhållits. En lämplig åtgärd både vid flack kust och vid åar är att modulera marken, så att lågt belägna områden tål att översvämmas medan marken bakom skyddas.

Många forskare tror att havet kommer att stiga och att det beror på klimatuppvärmning som orsakas av människans leverne. Andra är tveksamma till att det överhuvudtaget ligger inom mänsklig förmåga, att styra klimatet. För 13 500 år sedan började en kilometertjock landis över Skåne smälta. Det var inte den första.

Bortsett från hur skyldiga vi ska känna oss, så är det vår plikt att lära av varandra och förebygga händelser om vattnet stiger. På vissa ställen genom vallar, på andra med att bygga översvämningsområden och ytterligare andra med att fylla på ny sand. För kustlinjen är inte en linje utan en flyktig flytande föränderlighet.