Ledare

Madeleine Brandin: Både stad och land behövs

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

Visionära projekt för framtidens Skåne visas upp.

Region Skåne och Sveriges arkitekter Skåne har gemensamt utlyst en tävling om att föreställa sig 2030. Alla människors vardag, hälsa, sociala liv och ekonomi påverkas av samhället och den fysiska miljön. Samhället präglas av urbanisering, globalisering, digitalisering. Relationen mellan stad och land är under omvandling och där är Skåne speciellt med korta avstånd mellan en mängd städer, orter och byar. Vilka utmaningar kan skönjas vid horisonten?

Över 60 förslag med illustrationer, skisser och pratbubblor lämnades in och finns att begrunda på Form Design Center i Malmö till och med den 12 juni.

Utmana segregationen med civilplikt, tänk annorlunda. Mycket handlar om cirkulära system både vad gäller avfall och ekonomi. Medborgarlön och lokal valuta. Där visas tankar om mötesplatser och nya kontaktytor, där syns allaktivitetshus, integration genom öppenhet och medborgardialog. Kombinerade hus med gym, B&B, verkstäder. Som gammal arkitekt har man sett det förut, då hette det Folkets hus och gemensamhetslokal. Kanske man kan hoppas på en nytändning?

Många förslag handlar om odling, odla på små ytor, odla på taken, permakultur och morgondagens livsmedel. Andra behandlar gröna korridorer tvärs över hela landskapet, utveckla Skåneleden med information om småkryp, plantera mera skog. En höjd havsnivå möts med skyddsvallar. Likaså ligger det i tiden med kommunikation, cykeln i staden, kollektivtrafik. Skånes olika orter byggs samman med fler tåg eller tysta förarlösa bussar.

Tystnad är också ett eftertraktat alltmer sällsynt fenomen. ”Schhh!”, hette följdriktigt ett förslag. Även zoner fredade från digital uppkoppling jämsides med avancerade hot spots beskrivs och illustreras.

Andra tar fasta på Skånes speciella struktur med små städer och byar, varav 63 stationssamhällen på nära avstånd från varandra. Ett torn för havsforskning utanför Kivik, ekologisk mat på Österlen. Det visas på mikroförtätning, ”infill” i byar, entreprenörskap på landsbygden, teknisk infrastruktur. 40 procent av skåningarna lever ensamma, många av dem vill kunna ha råd och möjlighet att bo i lantlig miljö. Från urbanisering till ruralisering! Inte som ”gröna vågen” utan på ett annat sätt.

Den stängda Öresundsbron engagerar och några förslag visar hur hela bron i sig blivit bebyggd med mycket stora och höga bostadshus. Välkommen till öppna Skåne, ”speaking of meeting”, bo i tillfälliga boenden i flexibla modulsystem.

Vi ska också bygga högre och tätare i Skåne. Det har lyckats i flera av våra städer, Malmö är ett imponerande gott exempel. Men resten av Skåne har ingen storstadsmässighet och många tycker den modesta skalan bidrar till trevnad och trivsel. Tystnaden, naturen runt knuten och en lång kulturhistoria ger en god livsmiljö. Framtiden finns också här.

Fakta

Madeleine Brandin

arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt

Visa mer...