Ledare

Madeleine Brandin: Året som gått

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Claes Nyberg

När världen kom till Sydskåne.

För att spana framåt måste man titta bakåt, se förändring i relation till det bestående. Analysföretaget Kairos Future talar om att allt är upp och ned, terrorister utropar nya nationer, världens största taxibolag Uber kör inga egna bilar, hotell har inga egna rum (Airbnb), robotar tar över alltfler uppgifter. Den strategiska osäkerheten drivs mot en storm, som leder till omprövning.

Under året som gått finns tecken på att solenergin väntas växa kraftigt, rymdforskningen har hittat vatten på Mars och is på Jupiters månar, en delningsekonomi tar allt större plats.

I slutet av 2015 skrevs klimatavtalet under som vill begränsa jordens temperaturhöjning till 1,5 grader. Det var en stor seger. 13 500 år f Kr var vår plats på jorden täckt av tjock is. Längs landsvägen mellan Malmö och Ystad ligger runt 250 små ”dödissjöar”. Dessa bildades när det blev varmare och landisen smälte, då kalvades det av isblock som borrade sig ned i marken.

Inte alla forskare är eniga om att människan styr jordens klimat genom sitt leverne, däremot måste vi begränsa utsläppen för att förhindra storstädernas smogproblem. Den största vinsten av Parisuppgörelsen är att världens länder samarbetat till ett historiskt avtal. Det ger hopp om framtida överenskommelser, som kommer att behövas i en tid av krig och terror.

En vän från Etiopien sa att nu har ni fått världen in i Sverige. Hösten 2015 präglades av att flyktingar kom och knackade på vår dörr. I Trelleborg ställdes tillfälliga sängplatser i ordning på gamla museet och tidigare Dux-fabriken. Bussar körde ombord på färjorna för transport och registrering på Migrationsverket i Malmö. Kommunen blev rikskänd för ett effektivt omhändertagande.

I våra sydskånska kommuner finns nu många asylsökande, inte minst i Hammenhög i Simrishamns kommun, i Ystad och Trelleborg. Den grannlaga uppgiften att ordna skola, arbeten och bostäder kommer att finnas lång tid framöver.

På slätten lever städerna i fruktbar symbios med landskapet runtomkring, utanför stadsbebyggelsen finns havet och stränderna med fisk och fossil, slätten med lerjordar och rapsbaggar, byar med tusenåriga anor. Denna kontinuitet ger en täthet som berör. Lars Gustafsson skriver i En förmiddag i Sverige: ”Jag gick längs en väg om vintern/ Jag kom till en plats/ Och där var svindlande oro och sång.” Han suggererar fram en känsla av tillvarons mysterium, där man nästan fångar svaren.

Året som gått präglas av allvar och oro. En skräck som måste tyglas genom öppenhet och tillit och en växande längtan efter trygghet och långsiktiga engagemang. Efter julens gudstjänster såg jag flera tornfalkar ryttla över Söderslätt, medan månen stod rund och trind. Det var en tröstande syn för en liten människa på jorden.

Fakta

Madeleine Brandin

arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt.

Visa mer...