Ledare

Madeleine Brandin: Det lokala valet är viktigast

Gästkrönika Artikeln publicerades
Madeleine Brandin, Trelleborg.
Foto: Claes Nyberg
Madeleine Brandin, Trelleborg.

I lokalvalen är frågorna nära och konkreta. Det gör det roligare.

Kan man leva utan politik? Ibland blir man så trött på politiska diskussioner, argumentationer och impertinenta påhopp. Jag önskar lätthet och lugn, skörda persilja i krukan, en cykeltur, ett korsord. Kan jag inte bara i frid och ro få äta min mat och tvätta mina kläder. Men inte ens det. Det är så mycket vi inte kan göra på egen hand, kommunpolitik går ut på att lösa gemensamma behov. Som att ha elektricitet till spisen och vatten till tvätten. Kan inte ”dom” sköta det då? Jo, vi är lyckliga att leva i ett samhälle, där mycket fungerar utan att vi behöver engagera oss. Men visst är det politik. Och beslut i kommunfullmäktige, tekniska nämnder, socialnämnder och alla andra beslutande nämnder. Och där finns de partier och personer som vi röstat fram.

Det går mycket bra att rösta på olika partier till riksdagsvalet, valet till regionen och valet till kommunfullmäktige. I riksdagen handlar det mera om ideologi, i lokalvalen handlar det mer om sakfrågor. Frågor som gäller vår vardag. Torghandel, parkeringspolicy, plats att leka på skolgården, mat på högstadiet och tid för hemtjänstpersonalen att prata med de äldre.

Aristoteles beskrev politik som att lösa konflikter i ett samhälles strävan efter ”ett gott liv”. Politik är statskonst, att erövra och utöva makt. Politik förutsätter motsättningar om mål eller metoder för att nå fram till beslut. Processen innehåller övertalning, hot och löften, förhandling och kompromiss. Kompromissen kan tvinga aktörer att ge efter på vissa ståndpunkter, mål eller löften. Politik betecknas därför som ”det möjligas konst”.

Politikerna fångar upp frågor som invånarna verkar gå igång på. Men ibland går det inte att säga ja till allt, det finns olika viljor. Politiker ska underlätta invånarnas liv, inte ”bråka” och ”uppfostra”.

Politikens grund är att stifta lagar, och att vinna acceptans för dessa. Och att fördela pengar. Men politiken tenderar att tränga in i våra vardagliga privata frågor, vad vi ska äta, när och hur fort vi ska cykla.

Till riksdagen måste ett parti uppnå fyra procent för att komma in. I lokalvalet är småpartispärren två procent i kommuner med en valkrets och tre procent i kommuner med två valkretsar.

Idag tillåter systemet partibyten och politiska vildar, vilket drabbat flera av sydkustkommunerna under mandatperioden. Det är inte bra. Vi har inte personval så det hade varit bättre om ersättare i tur och ordning gick in på den avhoppade platsen.

Regionvalet tycker många är det svåraste och mest anonyma. Och ändå är sjukvård och kollektivtrafik så viktiga.

Vi kan vara glada att bo på orter där vi kan känna igen våra politiker, där vi förstår frågorna. Men om du inte röstar låter du någon annan bestämma.

Madeleine Brandin

arkitekt och författare, bosatt på Söderslätt