Annons
Ledare

Lagstifta om vaccination

Föräldrar som inte vaccinerar sina barn mot mässlingen utsätter andra för fara.
Publicerad 2 januari 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.

Mässlingvaccinering borde vara obligatorisk.
Mässlingvaccinering borde vara obligatorisk.Foto: Bjørn, Sigurdsøn

Göteborg har drabbats av ett mässlingsutbrott. Sedan den 10 december har minst åtta fall av sjukdomen upptäckts. Sahlgrenska sjukhuset har gått upp i beredskapsläge. Föräldrar vars barn uppvisar misstänkta symptom, som hög feber och utslag, uppmanas att inte bege sig till akutmottagning eller vårdcentral utan ta kontakt med vården via hemsidan 1177. Anledningen är att viruset är otroligt smittsamt och kan leda till följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation. För små barn kan sjukdomen vara livshotande.

Annons

Vaccin mot mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Tack vare detta är sjukdomen nästintill utrotad i Sverige. Men de senaste 20 åren har mässling ökat markant. Det är främst tre riskgrupper som ligger i farozonen för att drabbas: vaccinmotståndare och antroposofer i Järna utanför Södertälje, somalier i nordvästra Stockholm och illegala invandrare i storstadsområdena.

Orsaken till varför man inte vaccinerar sina barn kan variera mellan grupperna. Att vara misstänksam mot vaccin ingår i den antroposofiska livsfilosofin. I denna grupp förekommer en felaktig föreställning om att vaccin orsakar autism och är farligt. Bland somalierna finns ofta en skepsis mot offentliga institutioner.

Den som väljer att inte vaccinera sina barn riskerar inte bara de egna barnens hälsa, utan även andras. Att lagstifta om vaccination är därför inte orimligt. Det är förvisso ett ingrepp i föräldrarnas rätt att bestämma över sina barn. Men föräldrar har ingen rätt att förvägra barnen livsviktig vård. Att vaccinera sig är preventiv vård.

Samtidigt är det viktigt att öka förtroendet för vården. Genom bland annat hembesök och personlig kontakt har barnavårdscentralen i Rinkeby lyckats få fler nyblivna föräldrar att vaccinera sina barn. Vaccinationsgraden har stigit från 73 till 83 procent genom förtroendebyggande insatser.

För att uppnå fullgott skydd på gruppnivå krävs dock att 95 procent är vaccinerade. Annars finns en risk att smittan sprids. Att vaccinera sig är inte ett val som att äta vegetarisk kost, ta D-vitamintillskott eller andra livsstilsval kopplat till hälsa. Den som inte vaccinerar sina barn utsätter andra för potentiell livsfara. Det bör inte vara tillåtet.

Karin Pihl
Annons
Annons
Annons
Annons