Annons
Ledare

Petter C Larsson: Kommuner måste rusta för säkerhetshotet

I en digitaliserad vardag är säkerhetsarbete avgörande. Kommuner måste se över riskerna i hela organisationen.
Petter C Larsson
Gästkrönika • Publicerad 4 april 2023
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Petter Larsson
Petter LarssonFoto: Peter Ottosson

Strax innan jul 2021 drabbades Kalix kommun av en cyberattack som lamslog delar av kommunens verksamhet. För bara någon dag sedan utsattes Piteå kommun för en annan cyberattack. Dessförinnan var det Norrköpings kommun. I veckan har staden Toronto i Kanada meddelat att man drabbats av en omfattande cyberattack där stora mängder information exponerats. Listan över drabbade kommuner och städer kan snabbt göras lång.

Det kan vara utmanande för kommuner att hålla jämna steg med de senaste riskerna och införa effektiva säkerhetsåtgärder. Kommunala beslutsfattares mognad ökar men många chefer är alltjämt oförberedda vad gäller cyberhot.

Annons

Mot bakgrund av att vi som samhälle redan har så mycket information om vilka typer av hot och incidenter som kan uppstå är det oacceptabelt att samhället inte är bättre rustat. Det står klart att säkerhet är något som angår alla och hanteras av många, men ignoreras av de lata eller ignoranta.

Varje organisation måste ta större ansvar för sin digitala säkerhet och vidta proaktiva åtgärder för att hantera potentiella hot och sårbarheter. Det räcker inte att investera i säkerhetsteknik. Man måste även utbilda medarbetare i riskhantering och hålla organisationen uppdaterad om de senaste hoten.

Genom att investera i utbildning, övning och utveckling och integrera säkerhet i vardagen kan organisationer hantera och minska risker effektivt och skydda sig mot moderna och digitala hot. Det är en verklig konst att anpassa säkerhetsarbetet efter verklighetens hot och inte efter bara sådant som man hoppas kunna hantera.

En annan viktig förändring är att integrera säkerhet och riskhantering i alla aspekter av organisationens delar.

Att säkerställa att grundarbetet för effektivt säkerhets- och riskarbete är utfört; nämligen att identifiera och prioritera de tillgångar som behöver skyddas, förstå varför, mot vad och hur är också helt centralt.

Genom att identifiera kritiska tillgångar kan organisationer inrikta säkerhetsarbetet och öka tåligheten. För att lyckas krävs en förståelse av organisationens verkliga vardag samt en vilja att investera i nödvändiga resurser för att skydda och härda den. Det krävs också regelbunden omprövning av riskerna för att säkerställa att säkerhetsåtgärder förblir effektiva.

Kommunikation och samarbete avgörande. Det är viktigt att alla anställda förstår organisationens säkerhetsarbete och sin egen roll och för det krävs regelbundna motiverande, inspirerande och utbildande aktiviteter. Det är viktigt att uppmuntra öppenhet och samarbete så att personalen känner sig bekväm med att rapportera problem och oro och att säkerhetsåtgärder kan implementeras snabbt och effektivt.

Jobbar du i en kommun så fråga gärna dig själv om du vet hur du kan bidra till rimlig säkerhet för ditt team och din organisation och i förlängningen bidra till att göra samhället mer robust.

Petter C Larsson är risk- och säkerhetsexpert

Annons
Annons
Annons
Annons