Annons
Ledare

Kärnkraftsmotståndarna har ruinerat vanligt folk

Den förtida avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 2 och Ringhals 1 är ett av 2000-talets största politiska misstag. I höstens val måste ansvar för de havererade energipolitiken utkrävas.
Publicerad 3 februari 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Ringhals 2 med Ringhals 1 i bakgrunden. Den förtida avvecklingen har stått elkonsumenterna dyrt.
Ringhals 2 med Ringhals 1 i bakgrunden. Den förtida avvecklingen har stått elkonsumenterna dyrt.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Kärnkraftsmotståndarna har gärna velat spela ner den inverkan som den förtida avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 2 (den 31 december 2019) och Ringhals 1 (den 31 december 2020) haft på de höga elpriserna. I stället har kärnkraftsmotståndarna helt velat skylla de höga elpriserna på företeelser på kontinenten som ”smittat” av sig på svensk elmarknad.

Det har samtidigt varit en tacksam analys för regeringen och ansvariga ministrar eftersom de varken rår över tysk energipolitik eller ryska naturgasleveranser.

”En analys från Energiforsk, som Sveriges radio berättade om på onsdagen, visar dock på att nedläggningen av ovan nämnda kärnkraftsreaktorer visst har spelat in – och det avsevärt.”
Anders Gustafsson
Annons

En analys från forskningsföretaget Energiforsk, som Sveriges radio berättade om på onsdagen, visar dock på att nedläggningen av ovan nämnda kärnkraftsreaktorer visst har spelat in – och det avsevärt. Energiforsk, som ägs av bland annat Svenska kraftnät och Energiföretagen, menar att elpriserna hade varit mellan 30 till 45 procent lägre i södra Sverige om Ringhals 1 och 2 varit i fortsatt drift (SR den 2 februari).

Den analysen är politisk sprängstoff. De höga elpriserna har fått dramatiska konsekvenser för enskilda och för företag. Med all rätt har elkonsumenter i södra Sverige skäl att vara förbannade på ansvariga i statliga Vattenfalls styrelse som 2015 fattade beslut om att stänga de två reaktorerna i förtid liksom på de politiker som drev fram nedstängningarna genom sin skattepolitik – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – och på de politiker som motsatte sig att agera för att stoppa nedläggningarna – Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet.

Mot bakgrund av analysen från Energiforsk framstår också regeringens elpriskompensation till hushållen tydligt som en kompensation för dess egna misslyckade energipolitik.

Att den förtida avvecklingen av de två reaktorerna vid Ringhals har gröpt stora hål i elkonsumenternas fickor är dock inte det enda skälet till att det var så katastrofalt dåligt att stänga dem. För avvecklingen innebar inte bara att vi i södra Sverige gick miste om värdefull elproduktion utan också att vi gick miste om planerbar elproduktion av ett slag som erbjuder vårt elsystem viktiga systemtjänster. Utan Ringhals 1 och 2 har elsystemet blivit mer sårbart och möjligheten att överföra el till södra Sverige har minskat.

Den förtida avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna Ringhals 2 och Ringhals 1 är utom tvivel ett av 2000-talets största politiska misstag. I höstens riksdagsval måste ansvar för de havererade energipolitiken utkrävas.

Anders GustafssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons