Annons
Ledare

Kämpa på i stället för att skylla på rasism

Svenskarna är toleranta och sannolikt bland de minst rasistiska i världen. Det blir tröttsamt att höra folk klaga på att de inte har en chans i detta land där man erbjuds chanser i överflöd.
Ledare • Publicerad 15 juli 2020 • Uppdaterad 17 juli 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.

Expo-medarbetaren Bilan Osman påstod nyligen på Expressens kultursida att minoriteter i Sverige inte får tillträde till arbets- och bostadsmarknaden, samt att om de får jobb är deras löner är lägre än majoritetsbefolkningen (30/6). Detta ansåg hon var skälet till att Black Lives Matter-rörelsen behövs och beviset för att Sverige är "vithetens högborg".

Men är arbetslöshet eller lägre lön ett tecken på att svartas liv inte räknas? Nja.

Annons

Osman måste ha missat att det råder brist på arbetskraft i det här landet. Dock är arbetsgivarnas största hinder att det inte finns nog många med rätt utbildning och erfarenhet att anställa. Då många nyanlända ofta har lägre utbildningsgrad skulle de vinna på att använda sig av någon av alla skattefinansierade kurser som lär ut språk och yrkeskunskaper, alternativt jobba järnet på nystartsjobb eller praktik. Företagare som inte anställer analfabeter är nämligen inte rasister, utan helt enkelt folk som behöver personal med kompetens.

Om minoriteter inte får bostad beror det knappast heller på diskriminering. Bostadsköerna har en transparent tågordning som inte tar hänsyn till hudfärg, och det är väl snarare så att nyanlända har gått före vita i kön, så vem är det som får förmåner? Visst kan vita kanske oftare köpa sig ett hem, men det beror knappast på deras vithet.

Även jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (S) påstod i en debattartikel att afrosvenskar och andra utsatta grupper diskrimineras på både bostads- och arbetsmarknaden. Hon hänvisade till en studie från Länsstyrelsen i Stockholm (2018) som visade att det finns löneskillnad mellan afrosvenskar och övriga även när man tar hänsyn till utbildningsgrad och ålder.

Men då det inte framgick vilka arbetsuppgifter personerna hade blir lönesiffrorna svårtolkade. Studien visade nämligen även att afrosvenskar var arbetslösa i högre grad, samt var underrepresenterade i högstatusyrken och på chefspositioner – faktorer som kan sänka den generella lönenivån.

Att afrosvenskar inte blir chefer eller får jobb som läkare kan naturligtvis bero på diskriminering, men även ha andra orsaker. När Lindhagen skrev att afrosvenskar är "hänvisade" till låglönearbeten var det att dra för en för långtgående negativ slutsats. Skulle en utbildad tandläkare "hänvisas" till att arbeta som tidningsbud eller en utbildad civilingenjör "hänvisas" till att bli städare?

Lindhagen menade att "utsatta grupper" har sämre möjlighet att utbilda sig och få rätt vård. Men alla har ju tillgång till utbildning på samma villkor; högskoleplatserna fördelas utifrån betyg eller resultat i högskoleprov. Vårdcentraler och akutmottagningar är öppna för alla. Så vad menar ministern?

Jag hävdar verkligen inte att fördomar och rasism är hittepå, och förnekar inte att de sätter hinder i vägen för människor. Både som samhälle och medmänniskor bör vi verka för att se individen bortom hudfärgen. Men risken med att överdriva problematiken är att man göder motsättningar, jagar syndabockar och passiviserar människor.

Sverige är faktiskt ett av världens minst rasistiska och mest toleranta länder.

– I World Values menar ytterst få att de inte vill ha någon med annan etnicitet eller en invandrare som granne; i andra länder är befolkningarna mer skeptiska. En majoritet av svenskarna är också positivt inställda till mångfald, enligt Mångfaldsbarometern.

– Sverige har har och haft flera ministrar med utrikes bakgrund och ett riksdagsparti har en svart partiledare.

Annons

– Under 2019 minskade för första gången på flera år antalet aktiviteter i den rasideologiska miljön, enligt Expo

– Dessutom har Sverige varit betydligt generösare än andra länder med att hjälpa flyktingar och idag bor det drygt två miljoner utrikes födda i Sverige, varav många får stöd med sin försörjning, vård, skola och så vidare.

På senare tid har migrationstakten avstannat, men det är inte ett tecken på rasism. Feministiskt initiativs partiledare Farida al-Abani skrev nyligen på Twitter att: "Man kan inte backa black lives matter i samma andetag som man stödjer volymmål på migration. FACT: Svarta människor bor inte bara i USA och svarta liv spelar roll även när de är i behov av flykt!"

Hon menade alltså att den som vill ha ett riktlinje kring hur många vi hjälper alltså inte stödjer synen att svartas liv spelar roll? Det blir absurt; skälet till åtstramning är att omfattande migration utan fungerande integration slår hårt både mot svenskfödda och nyanlända.

Inte heller är det faktum att färre är positiva till mångfald i mätningarna ett tecken på bristande tolerans. Tvärtom. När fler inser hur negativt det är med hedersförtryck eller klanstrukturer är det naturligt att de blir kritiska. Öppenhet för andras sätt att leva är ju inte bra om sättet att leva exempelvis gör att unga tjejer gifts bort och lever i ofrihet.

Sverige är helt enkelt ett hyggligt land. Visst finns det fördomar även här, men få vinner på att problemen förstoras upp. Risken är att människor då passiviseras, ser sig som offer, hjälplösa inför yttre omständigheter. Det vore olyckligt.

De som vill ha framgång kommer längre om de i stället fokuserar på att göra sitt bästa oavsett förutsättningar.

Författaren C S Lewis skrev en gång "You can´t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending", ungefär du kan inte ändra vad som har varit, men du kan påverka vad som blir. Ett annat relevant visdomsord kommer från slalomåkaren Ingmar Stenmarck som ska ha sagt: "Jag vet ingenting om tur. Bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag."

Det må låta klämkäckt att uppmana människor att trotsa fördomarna och kämpa sig upp ändå, men jag är övertygad om att det är en inställning som leder till större framgång och lycka. Att överdriva ens hinder och gnälla gör däremot ingen glad.

.

Annons

.

Här saknas innehåll

Läs mer

Carolin DahlmanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons