Annons
Ledare

Johanna Nylander: Johanna Nylander: Skrota barnbidraget

Avveckla barnbidraget och sänk skatten på arbete för alla i stället.
Johanna Nylander
Gästkrönika • Publicerad 12 januari 2020
Johanna Nylander
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Bjorn Mattisson bjornfotograf.se

Då och då kritiseras föräldraförsäkringens generösa regler från politiskt håll och det finns många åsikter om hur den borde förändras. Inom partiet Liberalerna har frågan om att individualisera föräldraförsäkringen och ta bort möjligheten för föräldrar att flytta föräldradagar mellan varandra diskuterats länge. Några vill minska omfattningen av föräldraförsäkringen generellt, och i januariavtalet finns Socialdemokraternas förslag om en ny ”familjevecka” som i praktiken ger en utökad föräldraförsäkring för lite äldre barn.

Trots alla dessa politiska förslag kring föräldraförsäkringen är det få som ger sig på en annan stor statlig utgiftspost som gynnar barnfamiljer, nämligen barnbidraget. Det är synd, inte bara för att det är ett bidrag som ges till fullt friska arbetsföra föräldrar och som kostar 32 miljarder varje år, utan också för att det är pengar som skulle kunna gå till en ordentlig skattesänkning.

Annons

I dag får varje förälder 625 kronor i månaden per barn, och har de fler än ett tickar flerbarnstillägget till. En familj med tre barn får fyra och ett halvt tusen i månaden i bidrag. Det var kanske rimligt att ge familjer ett särskilt stöd för att täcka kostnader för barnen i en tid när familjeplanering var svårt och dyrt för att hjälpa utsatta familjer med många barn, men i dag kan det inte längre vara politikens ansvar. Barn kostar pengar, men det är en kostnad som familjer borde kunna förväntas bära själva.

Därför är det dags att på riktigt börja diskutera ett avskaffande av barnbidraget. Ett höjt grundavdrag skulle gynna alla, göra det mer lönsamt att arbeta, och ta bort den största ekonomiska smällen för familjer med små marginaler. Samtidigt skulle man kunna se över de andra socialförsäkringssystemen så att de i högre utsträckning tog hänsyn till de kostnader som barnfamiljer kan ha.

Dagens generösa föräldraförsäkring är bra för att den ger alla familjer möjlighet att under en tidsbegränsad period klara ekonomin under de första åren av barnens liv, och tack vare sin flexibilitet kan den användas av de flesta familjer. Barnbidraget är däremot statiskt, det kompenserar inte någon tillfällig inkomstförlust, och betalas ut i oproportionerligt stora belopp till familjer med många barn. Det signalerar redan från livets början att barnen är statens ansvar och fördelar blint mer resurser till just barnfamiljer, oavsett hur god deras ekonomiska situation är.

En utfasning av barnbidraget med skrotat flerbarnstillägg och en skatteväxling från sänkt barnbidrag till höjt grundavdrag skulle både gynna samhällsekonomin och dem som har minst marginaler. Det vore ett steg mot en modernare familjepolitik. Det är inte statens uppgift att finansiera storfamiljer.

Johanna Nylander är liberal samhällsdebattör.

Annons
Annons
Annons
Annons