Ledare

Johanna Nylander: Så får vi fler hyresrätter

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Johanna Nylander

Jag har bott i hyresrätt under största delen av mitt liv. Om ett par månader flyttar jag och min man till hus. Då kommer vår centrala hyrestrea, som vi fick tag i efter drygt fem år i bostadskö, bli helrenoverad för att öka standarden. Det är ett sätt för värden att kunna ta ut ett par tusenlappar i högre hyra från nästa hyresgäst.

Sverige har en hårt reglerad hyresmarknad, där hyresvärden själv inte får bestämma hyran. Den sätts efter storlek, ”bruksvärde”, och ibland även efter läge. Därför är det inte särskilt konstigt att hyresvärdar gör allt de kan för att hitta omvägar att höja hyrorna på lägenheter som de vet att de kan få uthyrda till högre pris.

I nästan alla skånska kommuner råder det bostadsbrist. Trots det byggs det inte tillräckligt för att möta den. Många fastighetsägare ser det som en för stor risk. Nybyggnationer är dyra, och rörligheten på hyresmarknaden är låg. Har man väl fått tillträde till en hyresrätt med låg hyra är den svår att flytta ifrån, och som hyresvärd kan det vara svårt att vräka även misskötande hyresgäster. De som har köat längst, eller bott länge i systemet, gynnas mest. De har tillgång till de lägsta hyrorna på de mest centrala adresserna.

De allra flesta som flyttar hemifrån flyttar till en hyresrätt. Men det sker allt senare för att hyresrätterna inte räcker till. På vissa håll har behovet av bostäder ökat snabbare än beräknat på grund av det ökade flyktingmottagandet, ibland för att inflyttningen på orten varit stor av andra skäl, men framför allt för att det på ytterst få platser har byggts tillräckligt mycket nytt.

Hyresrätten är en fantastisk boendeform på många sätt. Den är lättillgänglig, den gynnar rörlighet, och den är jämlik eftersom man inte behöver besparingar eller lån för att bo i den. Behöver man flytta har man oftast inte låst sig mer än tre månader fram i tiden. Men många av hyresrättens fördelar finns bara i teorin. I landets större städer är det för många så svårt att få tag på ett eget hyreskontrakt att många lever i flera år med att flytta runt mellan andrahands- och tredjehandsboenden. Bristen på hyresrätter har gjort att det är uthyrarens marknad, och även om värdarna inte kan sätta vilken hyra de vill, så säljs många kontrakt fortfarande svart under bordet. Den rörlighet som hyresrätten i teorin är så bra för, är ju inget värd om det inte finns någon ny lägenhet att flytta till.

Bostadsbrist gör inte bara att unga väntar längre på att flytta hemifrån, utan också att kommuner får svårare att växa. Reglerna för hyresrätter behöver justeras så att hyrorna inte sätts efter kakelväggar eller induktionshällar, utan efter vad hyresgästerna vill och kan betala. Det är det enda rimliga långsiktiga sättet att se till att det finns tillräckligt med bostäder att hyra, även för dem utan höga köpoäng.