Ledare

Johanna Nylander: Hur länge klarar du ett strömavbrott?

Ledare Artikeln publicerades

Det finns en växande rörelse med preppers; människor som strävar efter självförsörjning och att lära sig allehanda överlevnadskunskaper.

Att klara sig igenom ett krig eller en naturkatastrof är i samhället en försvinnande kunskap, särskilt när allt fler viktiga funktioner är beroende av infrastruktur som el, vatten och internetuppkoppling.

Har man en kamin, en vattenpump och ett trangiakök kommer man långt, och det kan vara användbart även vid ett vanligt längre strömavbrott. Men för att långsiktigt klara sig utan det vanliga samhällets förnödenheter behövs både ett ordentligt lager livsmedel, ökad jordbruksproduktion och en högre grad självförsörjning som är svår att åstadkomma i till exempel en stad.

Samtidigt som kunskapen om hur man överlever när samhället kraschar är livsviktig och inte får försvinna, får man inte glömma bort alla fördelar som handel och gränsöverskridande utbyten har. Det är mer effektivt att låta jordens resurser komma till sin rätt genom att bruka den bördigaste marken och dela på infrastrukturen. Fjärrvärme är mer sårbart än vedpanna, men betydligt miljövänligare och bättre för den egna hälsan. Odlingsmark på sydligare breddgrader är effektivare än svenska åkrar, men kräver ett fungerande transportnät.

I dag är det en orimlig målsättning att Sverige skulle bli helt självförsörjande på mat och andra förnödenheter. Det vore resursslöseri och ett par steg tillbaka i utvecklingen i en värld som skall klara av att försörja kommande generationer. Handel och en öppen globaliserad marknad gynnar både människorna och ekonomin, och handel demokratier emellan fungerar fredsbevarande. Mer rimligt är att se till att säkra infrastrukturen för angrepp och se till att det finns alternativa system, vare sig det handlar om transporter eller kommunikation. Att minimera risker handlar inte nödvändigtvis om att göra sig självförsörjande, utan att se till att inte vara helt beroende av en enskild person, tjänst eller system.

Som privatperson boendes i lägenhet är det en bra grundregel att se till att man kan klara sig i tre dagar utan ström. Längre om man bor i villa. En batteridriven radio, ficklampa, lite värmeljus, en dunk att hämta vatten i, knäckebröd och en burk honung kommer man långt med. Har man ett lite större lager matvaror som man ändå äter men som inte kräver tillagning, klarar man sig både när strömmen går eller om något oförutsett inträffar, och man riskerar inte att maten blir gammal.

Människor kommer behöva samarbeta även i krissituationer, och den bästa preppingen är trots allt att ha ett stort kontaktnät, vara aktiv i civilsamhället och en vilja att hjälpa till när det gäller. Med vatten, vänner och lite knäckebröd kan man överleva rätt länge.

Fakta

Johanna Nylander

är liberal debattör och ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen.

Visa mer...