Ledare

Johanna Nylander: Goda avsikter räcker inte för politiska beslut

Ledare Artikeln publicerades

2016 är över. Bland alla dåliga nyheter fanns positiva trender för världens befolkning.

Krigshärdar i Mellanöstern försatte tusentals människor på flykt. Terrorister dödade människor i flera europeiska städer. Några av det senaste halvseklets största artister gick bort. Flera demokratier röstade fram totalitära partier och ledare i öppna val. Många känner med rätta en oro över omvärlden. Samhället förändras och det är inte alltid helt uppenbart vem och vad man skall lyssna och tro på.

Samtidigt har mycket blivit bättre. Människor lever längre, är friskare och välståndet runt om i världen har ökat, till stora delar tack vare globaliseringen och handel länder emellan. Alltfler kan numera leva ett liv över nivån för absolut fattigdom. Teknikutveckling och automatisering har gjort att färre behöver uppleva svält. Export av billiga varor och tjänster från länder som Kina och Indien har lett till att långt fler i dag lever medelklassliv och har råd med mer än bara den direkta överlevnaden.

Eftersom den absoluta fattigdomen har minskat har det blivit mer angeläget att bekämpa andra orättvisor. Stora jämlikhetsfrågor handlar i dag om problem som för bara några år sedan skulle betraktas som lyx. Det är en viktig utveckling för det innebär att världen blir bättre, och frihet och mänskliga rättigheter får aldrig relativiseras. Demokrati handlar inte bara om att få rösta, utan att ha möjlighet att göra sina egna val i vardagen.

Frihet är ingenting man kan ta helt för givet, och 2016 är en bra påminnelse om att demokratier ibland styrs av personer och partier man själv inte gillar. Därför är det sunt att misstro staten lite oftare och inte ens i de bästa av tider ge bort makt över beslut som man helst vill fatta själv. I ett friare samhälle med färre lagar och regler, finns det färre möjligheter för beslutsmakare att missbruka makten. Ibland är det svåra avvägningar, som hur man reglerar vilka som skall få bo och leva i Sverige och om alla som bor här ska ha samma rätt till välfärden oavsett deras bidrag till den. Ibland handlar det om mindre detaljer, som tillståndskrav för att öppna en uteservering, vilken färg villan får målas om till, eller var man får avfyra fyrverkerier.

Varje gång staten får mer makt är det med goda intentioner, men dessa intentioner behöver synas oftare. Filosofen John Rawls skrev om okunnighetens slöja att forma samhället som man vill ha det innan man vet om man föds till rik eller fattig. Det är en princip som är lika aktuell i dag, och som borde användas före varje politiskt beslut. Tänk om alla politiker och beslutsfattare ställde sig frågan Vad skulle det här förslaget leda till om motståndarna får makten? Om fler tänker så kan 2017 bli ett lite friare och lite bättre år för alla.