Ledare

Joakim Broman: Köttet är inte den värsta klimatboven

Nötdjuren håller inte bara landskapen öppna. De tar också vara på sådant människor inte kan äta. Som gräs.
Krönika • Publicerad 16 oktober 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Kan ätas med gott samvete.
Kan ätas med gott samvete.Foto: Linus Sundahl-Djerf/TT

Din köttbit är en klimatbov. Det budskapet ekar allt oftare i debatten i takt med att klimatfrågan blir viktigare. Och det är inte utan grund. En studie från FN:s mat- och jordbruksorgan FAO uppskattar att boskap och djurproduktion står för så mycket som 14,5 procent av de globala koldioxidutsläppen.

Även om den siffran också inkluderar sådant som ullproduktion verkar det tydligt att köttet på tallriken ger upphov till en stor mängd växthusgaser.

I augusti föreslog därför företrädare för miljörörelsen, däribland Greenpeace, ett mål om att halvera det svenska köttätandet till 2030 (Norran 7/8). Det låter mer dramatiskt än vad det är. Köttkonsumtionen har stadigt ökat de senaste decennierna. En halvering av dagens konsumtion skulle bara innebära en återgång till 1990 års nivå. Knappast en katastrof annat än för de mest hängivna köttätarna.

Samtidigt får man inte vara naiv varken inför köttets fördelar, eller inför de utsläpp det orsakar. Miljödebattörerna skriver i Norran att vi genom att byta ut animaler mot växtbaserad kost kan reducera utsläppen med upp till 70 procent.

Det är en grov överskattning. De amerikanska forskarna Robin R. White och Mary Beth Hall har i en studie tittat på vilka effekter det skulle få om jordbruksdjuren helt försvann från jordens yta. Utsläppen skulle visserligen minska, men bara med 2,9 procentenheter – 28 procent av jordbrukets utsläpp. Och detta om vi inte hade någon djurproduktion överhuvudtaget.

Varför inte mer än så? Därför att vi skulle behöva ersätta proteinet som köttet ger oss, gödslet och andra biprodukter som djuren producerar, och därför att djuren tar vara på mark som inte hade gått att använda till exempelvis spannmålsproduktion. Människor kan inte äta gräs.

Om man till det adderar hur slåtterängarna och de betade markerna bidrar både till ett öppet landskap och till den biologiska mångfalden, eller sätter köttkonsumtionen i relation till annan klimatpåverkande konsumtion, då blir inte frågan om köttet lika svartvit. Som köttimportören Johan Hållbus skriver i SvD (12/10) motsvarar koldioxidutsläppen från en Thailandsresa en persons köttkonsumtion i över två och ett halvt år.

Det bästa vore förstås om både de onödiga flygresorna och den onödiga köttkonsumtionen minskade. Den som balanserar sin kost med sund realism kan nog också unna sig en köttbit ibland.

Joakim Broman