Invandring som stärker Sverige

Återvandring lär locka få, även med ökade ekonomiska bidrag. Regeringens viktigaste uppgift är att höja utbildningsnivån och få fler i arbete i Sverige. Samt att få dem som arbetar att stanna kvar.
Ledare • Publicerad 1 mars 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Vem leder vem? Maria Malmer Stenergard (M) och Sverigedemokraternas grupp-ledare i riksdagen Henrik Vinge (SD).
Vem leder vem? Maria Malmer Stenergard (M) och Sverigedemokraternas grupp-ledare i riksdagen Henrik Vinge (SD).Foto: Fredrik Sandberg/TT

Återvandring är ett av regeringens uppdrag, enligt uppgörelsen med SD i Tidö-avtalet. En del handlar om att myndigheterna ska samverka till att fler personer som fått avslag på asylansökan och inte har rätt att vistas i Sverige också ska lämna landet.

En annan del är frivillig återvandring. Regeringen ska tillsätta en utredning i frågan, men Migrationsverket har redan fått i uppgift att genomföra informationsinsatser för att upplysa om möjligheten till ekonomiskt stöd vid utflyttning från Sverige.

En utredning ska dessutom tillsättas för att ta fram förslag på vilka bidrag och andra stöd som kan öka återvandringen.

”Vi siktar på de stora grupper som har kommit de senaste decennierna och som inte lyckats bli integrerade”, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) till DN.

Det är inget konstigt att människor som inte har integrerats får ekonomisk hjälp att återvända till sitt hemland. Möjligheten är inte ny, den existerar redan.

Och i perioder är det inte heller ovanligt att människor har valt att flytta tillbaka till tidigare krigshärjade länder eller till länder där diktaturregimer har fallit. Sverige är inte centrum av världen och det är inte ett straff att leva någon annanstans.

Däremot är det tveksamt hur framgångsrikt en kampanj från staten kommer att bli när det gäller återvandring till länder med fallerade stater och helt utan det sociala och ekonomiska skyddsnät som Sverige erbjuder.

Huvuduppgiften kommer förbli att lösa integrationsproblemen på plats i Sverige. Det är som bekant inte en lätt uppgift efter decennier av förnekelse av problemets existens och okunnighet om dess karaktär.

En annan allvarlig brist i Sverige är den på kvalificerad arbetskraft. Avståndet mellan vad arbetsgivare inom modern industri, it-bolag och forskningsintensiva företag söker och utbildningsnivån hos många arbetslösa är tyvärr väldigt stort. En väg ut för företagen är att finna kvalificerad arbetskraft utomlands.

Tyvärr är handläggningstiderna på Migrationsverket långa och byråkratin svår. Till det kommer många fall där småfel eller juridiska krumbukter gör att människor med arbeten eller med mycket kvalificerade utbildningar inte får stanna i Sverige. Tidningen Näringslivet har följt ett av dessa exempel med toxikologen och doktoranden Linda Ok som är gift med en snart färdigutbildad svensk läkare, men som inte får uppehållstillstånd. Det är ett enskilt fall av många.

Även vad gäller att underlätta för forskare har Tidö-partierna en överenskommelse om att förenkla och öka möjligheterna till uppehållstillstånd ”För att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation”.

Just att stärka Sveriges konkurrenskraft bör stå i fokus för regeringens politik. Även när det kommer till invandringsfrågan.

Petter BirgerssonSkicka e-post