Annons

Rickard Wessman: Hur lång är en arm?

Ett avbokat Luciatåg i Bollnäs, en inställd sagostund i Trelleborg. Det var allt som krävdes för återigen tända det eviga kulturkriget. Att SD:s lokale kulturpolitiker i Kalmar tidigare markerat mot samma sagostund gjorde förstås saken inte mycket bättre.
Rickard Wessman
Krönika • Publicerad 31 december 2022
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Trelleborgs Allehanda politiska etikett är liberal.
Inget armlängds avstånd lokalt. Normkritisk sagostund på Stadsbiblioteket. Lady Busty och Miss Shameless som  annars kallas Winewhore.
Inget armlängds avstånd lokalt. Normkritisk sagostund på Stadsbiblioteket. Lady Busty och Miss Shameless som annars kallas Winewhore.Foto: Sofia Hedman

Debatten kom snabbt att handla om den grundläggande principen om armlängds avstånd. En princip som alla politiska partier bekänner sig till och som även ingår i Tidöavtalet. Men trots denna stora samsyn verkar det ytterst oklart vad den egentligen innebär.

Att den har sitt ursprung i efterkrigstidens Storbritannien verkar alla överens om. Där blev principen vägledande i etablerandet av de första nationella konstråden (Arts Council). I ett land med ministerstyre var det en nödvändig ordning för att inte politisera konstinköpen.

Annons

Att skapa ”arms length bodies” i form av truster och andra figurer var redan en etablerad praktik inom avtalsrätten som ett sätt skapa jämbördiga parter och hantera intressekonflikter.

Här i Sverige byggde Axel Oxenstierna in ett armslängds avstånd som bärande del i statsskicket. Vår unika modell med fristående myndigheter innebär att det inte bara är Konstrådet som befinner sig på armslängds avstånd. Det gör även Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket. Kanske är det förklaringen varför det sällan uppstår problem på den statliga nivån.

Istället är det på den kommunala nivån problemen uppstår. Skulden brukar läggas bristande kulturkompetens hos lokala politiker. Men kanske handlar det även om bristande kommunkompetens hos kulturlivet.

På kommunal nivå finns inga ”arms length bodies” eller självständiga myndigheter. Landets stora regionala och kommunala kulturinstitutionerna leds som politiska styrelser.

Styrelserna för Stockholms stadsteater, Göteborgs Operan och Malmö Live består folkvalda politiker, med partibeteckning och allt. I likhet med alla styrelser lämnar de den dagliga driften - de operativa, konstnärliga besluten - till verkställande ledningen. Men något armlängds avstånd till politikerna är det svårt att tala om.

”Av den uppjagade debatten innebär armlängds avstånd att politikens roll är reducerad till att skriva ut blanka checkar. Men det är en skev bild av den offentligt stödda kulturens autonomi.”

Av den uppjagade debatten innebär armlängds avstånd att politikens roll är reducerad till att skriva ut blanka checkar. Men det är en skev bild av den offentligt stödda kulturens autonomi.

Enligt den norske kulturforskaren Peter Mangset finns ingen absolut ”armlängdsmodell”. Kulturens avstånd till politiken är alltid relativ eftersom ”inom en liberal demokrati måste legitimt armlängds avstånd mellan konst och politik vägas mot motsvarande legitim kulturpolitisk styrning.”

Vilket skulle visa när frågan om sagostunden i Trelleborg fick sin lösning. På eget initiativ yrkade Centern och socialdemokraterna att evenemanget ”Drag Story Hour” skulle genomföras. Ett enskilt kulturevenemangs öde avgjort genom ett enkelt politiskt majoritetsbeslut i den kommunala nämnden.

Snipp Snipp snut så var sagan om armslängds avstånd slut?

Rickard Wessman

Jurist Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons