Ledare

Henrik Fritzon: Henrik Fritzon (S): Ett jämlikt och hållbart Skåne 2030

Hur ska Skåne utvecklas i rätt riktning de kommande tio åren? Ledarsidan låter Region Skånes ledande politiker ge sin framtidsvision. I dag skriver Henrik Fritzon, regionråd och gruppledare för Socialdemokraterna.
Henrik Fritzon
Gästkrönika • Publicerad 16 december 2020
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I det läge vi befinner oss i nu är det förstås inte helt enkelt att lyfta blicken. Pandemin påverkar våra liv och vår hälsa i en nästan ogreppbar omfattning. Många skåningar har blivit av med sitt jobb och de som redan var arbetslösa sedan tidigare får det ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden.

Samtidigt visar pandemin att i tider av kris vänder vi oss till det gemensamma, det blir tydligt hur viktig den offentliga sektorn är. Många har åsikter om den, men alla inser att en fungerande sjukvård, bra skola och äldreomsorg är grunden för ett modernt välfärdssamhälle.

Jag tror att pandemin förändrar människors syn på detta även på lång sikt, och att vi nu går in i en ny politisk tid då det kommer att ses som alltmer självklart att välja satsningar på välfärden före fortsatt låg skatt. Om tio år är förhoppningsvis inte Skåne en region som strävar efter att ha lägst skatt i landet, utan domineras av idén att ha den bästa sjukvården, den bästa kollektivtrafiken och den bästa infrastrukturen i landet.

För att kunna finansiera välfärden när alltfler blir äldre och fler sjukdomar och diagnoser kan behandlas krävs tillväxt och fler jobb. Region Skåne kan här göra avgörande insatser genom bättre kollektivtrafik och infrastruktur och framåtsyftande miljö- och klimatpolitik.

En viktig åtgärd är att öka matchning mellan de jobb som finns och arbetskraftens kompetenser. Det kräver fler omställnings- och yrkesutbildningar som är anpassade efter arbetsmarknadens behov. Fungerande kommunikationer är också en del i att förbättra den skånska arbetsmarknaden. Det är därför vi, gemensamt över blockgränsen, arbetar för en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och för höghastighetsbana till Stockholm och Göteborg. Kommunikationerna inom Skåne måste också byggas ut. Det ska vara lätt att ta bussen eller tåget, såväl i de större städerna som på landsbygden. Tågen ska gå i tid och vara rena och bekväma. Det kräver investeringar i nya linjer, nya tåg och underhåll av järnvägen.

År 2030 är min vision att vi har en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör i form av två tunnlar, en för väg och en för tåg. HH-förbindelsen ger Helsingborg och nordvästra Skåne samma tillgänglighet till Köpenhamn som Malmö och sydvästra Skåne idag har via Öresundsbron. Det ger invånarna i nordvästra Skåne och södra Halland tillgång till en mycket större arbetsmarknad och företagen får en större rekryteringsbas. Den ökar tillgängligheten till Köpenhamns flygplats med tåg och stärker den globala tillgängligheten för företag i norra Skåne och södra Halland. De administrativa gränshinder som fortfarande finns kvar mellan Sverige och Danmark måste också åtgärdas.

En annan viktig fråga jag vill lyfta i arbetet för ett hållbart Skåne är miljö- och klimatpolitiken som bör vara en integrerad del av vår samhällsutveckling. Region Skåne har vidtagit åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, men regionen måste minimera sina utsläpp.

Regionen behöver också möta den ökade efterfrågan på el på ett hållbart sätt. Skåne ska bli ledande inom produktion av förnyelsebar energi. Med en kombination av satsningar på sol- och vindkraft kan produktionskapaciteten bli mer stabil. Idag är elpriserna högre i Skåne än i övriga landet. Det måste ändras omgående.

Jag hoppas och arbetar för ett mer sammanlänkat, hållbart och jämlikt Skåne och en mer integrerad Öresundsregion med högre sysselsättning. Det är min vision för 2030.

Henrik Fritzon (S)