Annons
Ledare

Hugo Burén: Hellre ökad konkurrens än tillfällig bankskatt

Socialdemokraterna vill se en tillfällig bankskatt på bankernas räntenetto. Bättre vore att fokusera på åtgärder som ökar konkurrensen på marknaden.
Hugo Burén
Ledare • Publicerad 11 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks i texten är skribentens egna.
Bankärende.
Bankärende.Foto: Johansen, Erik

I Socialdemokraternas skuggbudget finns ett förslag om en tillfällig bankskatt. Rent praktiskt ska en skatt läggas på bankernas räntenetto, alltså marginalen som banker har mellan kostnaden för inlåning och räntan de erbjuder för utlåning. Företrädare för partiet har hävdat att bankerna har varit snabba att öka räntan på utlåningen i takt med att ränteläget förändrats, men att räntan de sedan erbjudit på sparkonton gått trögare att höja. Enligt Mikael Damberg, Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson, ska skatten sätta press på bankerna att sänka räntenettot.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) menar istället att förslaget helt enkelt inte är genomförbart inom den tänkta tidsramen. Det finns dessutom en risk att den tilltänkta pressen på bankerna skulle utebli då de kommer kunna vältra över de ökade kostnaderna på kunderna.

Annons

Viljan att “sätta press” är ett centralt begrepp i sammanhanget. Men det är också det som talar emot Socialdemokraternas förslag om en tillfällig bankskatt.

Det finns nämligen bara en sak att göra om man effektivt vill sänka priset på en marknad. Istället för att tillfälligt spänna musklerna måste politiken se till att konkurrensen på bankmarknaden ökar. Det om något sätter press på bankerna.

”Hushåll försöker få bättre bolåneränta genom att förhandla med sin bank eller byta bank.”

Finansinspektionens Bankbarometer från 2022 visade exempelvis att tre stora banker tillsammans har nästan 60 procent av bolånemarknaden och att svenska banker generellt har bättre lönsamhet än europeiska.

Vidare har Finansinspektionen i sin rapport “Konsumentskyddsrapport 2022” lyft att det bör bli billigare och vara mer rättvist när bankkunder vill lösa in sitt bolån i förtid. Det är viktigt att de som vill säga upp sina bolån i förtid inte drabbas av omotiverat hög ränteskillnadsersättning. Det är något som FI menar är viktigt för att öka konkurrensen på marknaden, detta då det kan vara ett hinder för den som har bunden ränta och som vill byta bank. Frågan om ränteskillnadsersättning har dessutom lyfts i en utredning som presenterats i dagarna.

Konkurrensverket har också lyft vikten av att konsumenter röstar med fötterna – att hushåll försöker få bättre bolåneränta genom att förhandla med sin bank eller byta bank. En aktivitet som lönar sig för såväl den enskilde som konkurrenssituationen i stort.

Ska bankernas vinster på sikt minska, kommer inte en tillfällig bankskatt göra så mycket på det stora hela. Istället behövs åtgärder som på riktigt, genom konkurrens, sätter press på bankerna.

Annons
Annons
Annons
Annons