Annons
Ledare

Gruvliga kränkningar

Markägarnas rättigheter måste stärkas – också för att stärka gruvnäringens legitimitet.
Ledare • Publicerad 24 november 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Under ytan.
Under ytan.Foto: Per Larsson / TT

Finns en sällsynt jordartsmetall eller mineral på din mark? Kanske är det bäst att hoppas på ett nekande svar. För om ett gruvföretag fått undersökningstillstånd hamnar markägarens rättigheter på undantag. Den enskilde har inga möjligheter att säga nej till prospekteringen, har inget företräde till fyndigheten och får, om en gruva tas i drift, bara 1,5 promille av mineralvärdet i ersättning. Det betyder 1 500 kronor för varje miljon som bryts.

Det är mot den bakgrunden som Liberalerna på sitt landsmöte häromveckan beslutade verka för att markägarnas rättigheter vid mineralbrytning ska stärkas. Partiet vill att markägaren ska få godkänna undersökningstillstånd och tillstånd för brytning.

Annons

Det är bra att frågorna får uppmärksamhet, och L-förslaget skulle definitivt stärka både markägarens rättigheter och möjligheter till mer rimlig ekonomisk ersättning. Det finns något märkligt med att företag kan söka och få tillstånd när varken markägaren, kommunen eller regionen vill gå vidare med en prospektering.

Med det sagt är frågan samtidigt komplicerad. Gruvnäringen är inte bara en väsentlig del av det svenska näringslivet, utan också en viktig pusselbit i klimatomställningen. Jordartsmetaller som kan användas för batterier eller till elektroniska komponenter är centrala för digitaliseringen och elektrifieringen av samhället. Liberalerna varnar för miljömässiga konsekvenser av nya gruvor, men den svenska miljölagstiftningen är hård. Det är bland annat det som gör att brytning av mineraler i Sverige är betydligt bättre ur miljösynpunkt än om samma brytning sker i exempelvis Kina.

En lagändring som stärker markägarens rättigheter vore bra, men får inte göras på ett sätt som i alltför stor utsträckning försvårar för nya gruvor – något ett markägarveto riskerar att göra.

En bred översyn måste dock till. 2017 pekade markägaren Christer Nilsson (Di 9/1 -17) på att prospekteringsföretag med ett undersökningstillstånd bland annat får spränga, schakta, hugga skog, köra med tunga fordon och hämta vatten utan att det finns någon ersättningsgaranti för skadorna som man orsakar. Markägaren måste själv och på egen bekostnad bevisa var företaget farit fram, hur mycket skog som skadats, och så vidare.

Det visar att Liberalerna i grunden har rätt. Gruvnäringen är för viktig för att dess legitimitet ska urholkas. Och klimatomställning i all ära – enskildas rättigheter får inte kränkas på det sätt som idag sker vid prospekteringar.

Joakim Broman
Annons
Annons
Annons
Annons