Annons
Ledare

gilbert tribo: Gilbert Tribo ochLouise Eklund (L): Så blir Skåne möjligheternas plats för fler

Hur ska Skåne utvecklas i rätt riktning de kommande tio åren? Ledarsidan låter Region Skånes ledande politiker ge sin framtidsvision. I dag skriver regionråden Gilbert Tribo (L) och Louise Eklund(L).
gilbert tribo
Publicerad 17 december 2020
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Liberala pionjärer lade grunden till dagens öppna och demokratiska Sverige, till exempel genom världens äldsta yttrandefrihetslagar, avvecklande av tull- och handelshinder, införande av folkskolan, näringsfrihet, allmän och lika rösträtt, socialförsäkringar, jämställdhetsreformer och LSS. De vägleddes av den liberala ideologin som sätter individen och hennes frihet i centrum.

Liberala reformer har steg för steg ökat friheten för kvinnor och män, barn och unga, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättningar. Skåne är idag möjligheternas plats för många. Men samtidigt ökar klyftan mellan de som har det bra och de som växer upp med låga förväntningar, som fastnar i social utsatthet och fattigdom, utanförskap och brottslighet.

Annons

Som liberaler värnar vi en social välfärd som ska säkerställa trygghet och möjligheter för alla, oavsett var man bor eller vilka förutsättningar man har i livet. Men välfärden är inte jämlik. Skolresultat och vilka vårdköer man möts av beror i orimligt hög grad på var man bor. Skåne är fortfarande inte en plats där alla barn kan räkna med samhällets stöd när deras föräldrar skadar dem, eller när de i skolan möts av låga förväntningar. Vi har en skola som allt för ofta misslyckas med kunskapsuppdraget, särskilt i utsatta områden där samhällets ansträngningar borde vara så mycket större.

För många människor upplever en vardag av hot och otrygghet, för många kvinnor och flickor drabbas av våld. Samtidigt växer enklaver fram som präglas av en parallell rättskipning och där gängkriminalitet, rån och våldsbrott breder ut sig på människors och rättsstatens bekostnad. Skåne är fortfarande en plats där nya svenskar riskerar år av passiviserande insatser, bidragsberoende och i många fall ett livslångt utanförskap.

Trots ett bättre företagsklimat på senare år möts entreprenören som vill etablera sig eller växa möts i alltför hög grad av misstro, regelkrångel och svårigheter att rekrytera rätt personal. Vi behöver fler företag och fler växande företag för att trygga jobben och välfärden i Skåne. Då behöver Skåne och skånska kommuner utföra en serviceinriktad myndighetsutövning. Företag behöver även garanteras en säker eltillgång och bra vatten.

Vi håller på att lämna efter oss ett land till våra barn där miljön och klimatet är oåterkalleligt förändrat. Där människors förutsättningar att leva och verka skadas på ett påtagligt sätt. Vi alla kan och bör bidra till att bromsa och vända utvecklingen. Vi måste satsa på forskning och innovativa företag, framförallt att snabbare introducera ny klimatvänligare teknik som redan är tillgänglig.

Den liberala demokratin har uppnått större segrar för människans välstånd och frihet än något annat politiskt system, men för varje dag som vi misslyckas att lösa samhällsutmaningarna ökar antiliberala och främlingsfientliga rörelsers livsluft. Liberala idéer om internationellt samarbete och institutionsbyggande, frihandel och mänskliga rättigheter städas ut, till förmån för det som kortsiktigt ser ut att gynna de egna. Steg för steg inskränks och demonteras den liberala demokratins institutioner.

Globaliseringen, öppenhet och tolerans är avgörande för Skånes utveckling. För skåningen kommer en spontanlunch i Hamburg vara möjlig när Fehmarn bält -förbindelsen står färdig 2029. Tunneln skapar förutsättningarna att få till en stark och hållbar megaregion via en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Hamburg. Megaregionen kan tillsammans bli en global aktör att räkna med. Inte minst gällande forskning, arbetsmarknad, handel, infrastruktur och utveckling av grön tillväxt.

Den liberala demokratin behövs för att Skåne ska bli möjligheternas plats för fler och för den gröna omställningen.

Gilbert Tribo (L)Louise Eklund (L)

Regionråd och gruppledareRegionråd och vice gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons