Annons
Ledare

Petter C Larsson: Gazakrisen ger globala avtryck

Efter den brutala attacken från Hamas mot civila israeler påminns vi om regionens komplexitet som sträcker sig bortom det omedelbara våldet till agerandet hos större aktörer som Ryssland och Iran.
Petter C Larsson
Gästkrönika • Publicerad 18 oktober 2023
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Familjemedlemmar till kidnappade israeler manifesterade i Tel Aviv.
Familjemedlemmar till kidnappade israeler manifesterade i Tel Aviv.Foto: Petros Giannakouris

Den utstuderade och strategiska planeringen av Hamas attack, med fruktansvärda handlingar som halshuggning, våldtäkt, kidnappning och dödande, visar en övergång från enkel extremistisk aggression till storskaliga politiska spel.

Attacken fick ett väntat starkt och våldsamt gensvar från Israel, och också tillfälligt enade det tidigare splittrade israeliska politiska landskapet. Vi får se hur länge den enigheten håller. Genom att planera extrema våldshandlingar verkar det som om Hamas, eventuellt med stöd från utomstående, hade som mål att provocera fram en hård militär reaktion från Israel, vilket riskerar att utlösa en större regional kris.

Annons

När dammet skingras kan man fråga sig om Ryssland och Iran kan skymtas som förmånstagare av kaoset. För Ryssland fungerar krisen som en distraktion från dess agerande i bland annat Ukraina. Samtidigt ser Iran en chans att genom ökad regional instabilitet öka sitt inflytande. Önskan om en våldsam israelisk offensiv och ett fullskaligt krig i Gaza kan mycket väl ligga i linje med dessa makters intressen. När världens säkerhetsfokus förskjuts och sprids ut bildas en rökridå som gör det möjligt att föra fram sina egna agendor.

Nu ligger bollen hos USA och dess allierade att hantera situationen för att förhindra en kedjereaktion på den regionala maktbalansen. Egypten och andra regionala aktörer är nära att påverkas i turbulensen, vilket kan förändra allianser och maktdynamik i regionen. Effekterna av Gazakrisen kan alltså skapa långvariga effekter, bortom det humanitära lidandet.

Lokala konflikters inbyggda potential att utlösa bredare regionala eller till och med globala spänningar är viktig att förstå. Krisen visar hur upptrappningar kan få stora konsekvenser, särskilt när större makter har ett intresse av instabiliteten. På liknande sätt kan områden som Kosovo och Moldavien, som ofta ses som geopolitiska spänningshärdar, också bli utlösande faktorer för en mer omfattande konflikt och tjäna de strategiska intressena hos externa makter som Ryssland. Förmågan att snabbt begränsa sådana upptrappningar är avgörande för att förhindra en geografisk spridningseffekt och destabilisering av ett större område.

Den globala maktdynamiken blir alltmer komplex, och Gazakrisen visar på behovet av en robust, smidig och enad internationell strategi för att navigera i det föränderliga landskapet av geopolitiska hot.

Petter C Larsson är risk- och säkerhetsrådgivare

Annons
Annons
Annons
Annons