Annons
Ledare

Gärna nedlagd arbetsförmedling, men först sänkt skatt

Det är rätt att renodla Arbetsförmedlingens uppdrag. Men effektivaste sättet att få folk i arbete är att göra det lönsammare att jobba.
Publicerad 5 april 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Arbetsförmedlingen läggs ned i sin nuvarande form om det blir maktskifte till hösten. Det beskedet gav Alliansens partiledare i en debattartikel häromdagen (Dagens Nyheter 4/4).

Trots att det inte sägs rakt ut är det ett erkännande av ett eget misslyckande. Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form skapades av Alliansregeringen 2008. Precis som nu fanns kritik om att Arbetsmarknadsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen, som myndigheterna då hette, hade svällt, blivit stela och omoderna.

Annons

Historien upprepar sig. Arbetsförmedlingen har återigen vuxit till en koloss i det statliga Sverige – med både röda och blå regeringars goda minne. 9 000 anställda 2008 har blivit 14 000 år 2016.

Det är därför logiskt att genomföra en ny reform i linje med det Alliansföreträdarna föreslår. Att döma av debattartikeln har man också lärt sig vissa läxor från förra gången.

Dels är det bra att myndighetens roll renodlas. En viktig förklaring till att Arbetsförmedlingen vuxit är att den hela tiden fått nya uppgifter. Bland annat har man fått ta större ansvar för både sjukskrivna som ska tillbaka i arbete och för nyanlända.

Alliansens förslag är att den nya myndigheten ska fokusera på bedömningen av den arbetssökandes behov, och på de krav och rättigheter som personen har.

Matchningen mellan arbetssökande och företag läggs istället ut på privata aktörer, som får ersättning utifrån hur väl de lyckas få folk i arbete. Det är mycket bra. Bara 15 procent av alla jobb förmedlas idag via Arbetsförmedlingen, trots att det är en av myndighetens kärnuppgifter. Den siffran kan förbättras avsevärt om privata aktörer får ta över verksamheten.

Men ändå: det är lätt att överskatta betydelsen av nedläggningar eller omdaningar av myndigheter som Arbetsförmedlingen. 2008 var det bland annat modeord som “personlig coach” och “individuella handlingsplaner” som skulle vara vägledande för Arbetsförmedlingen och bidra till att förändra situationen för landets arbetslösa. Det gick sådär.

Istället var det skattesänkningarna på arbete som blev Alliansregeringens viktigaste bidrag. Tio år efter att Arbetsförmedlingen skapades och återigen föreslås att bli nedlagd är jobbskatteavdraget det som fortfarande bidrar till att få ner arbetslösheten. Det är värt att komma ihåg när historien upprepar sig.

Joakim Broman
Annons
Annons
Annons
Annons