Annons
Ledare

En spottstyver kallas satsning på mäns hälsa

8,4 miljoner till PSA-prov hjälper föga. Pengarna borde ha lagts på forskning i stället.
Ledare • Publicerad 12 juli 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Foto: Henrik Montgomery/TT

”Socialdemokraternas taktik är att prata om sina miljoner och dölja sina miljarder”, sade den förre statsministern Fredrik Reinfeldt i riksdagens partiledardebatt den 20 januari 2010. Han ansåg att en politisk satsning var något man kallar reformer som kostar minst fem miljarder kronor.

Frågan är om Reinfeldt ens hade noterat den nuvarande regeringens satsning på prostatacancertester (PSA-prov) som presenterades på torsdagen (12/7). Socialminister Annika Strandhäll (S) utlovade futtiga 8,4 miljoner kronor till landets regionala cancercentra. Pengarna ska förbättra organisation och information kring PSA-prov.

Annons

Ur ett individuellt perspektiv kan detta verka vettigt. Att fler män får kunskap om riskerna med diagnostikmetoden är bra. Provet är inte vidare träffsäkert och bidrar till omfattande överdiagnostisering. Enligt Socialstyrelsen beror ett måttligt ökat PSA-värde oftast på en godartad prostataförstoring – inte cancer.

Men det finns flera invändningar mot Strandhälls valårsinsats för en mer jämlik prostatacancervård.

Ministern hoppas att de dryga åtta miljonerna ska lägga grunden för ett framtida nationellt screeningprogram. Man baxnar. Socialministern lägger en spottstyver på att hoppas att framtidens män får bättre behandlingar – och vågar kalla det för en satsning.

Givet dagens kunskaper om specialistvård, vilket operationer av prostatacancer räknas som, framstår socialministern tämligen blasé gentemot patienterna. Utredningen för högspecialiserad vård (SOU 2015:98) gjorde bedömningen att upp till 500 liv om året kan räddas om komplicerade ingrepp koncentreras till färre sjukhus. Det är tvärtemot Strandhälls ambition att stärka de regionala cancercentra.

Därtill har Socialstyrelsen utrett frågan om ett nationellt screeningprogram. Det skulle leda till att många män med förhöjda PSA-värden behandlas i onödan.

Pengarna hade kunnat gå till forskning om nya behandlingsmetoder, exempelvis Stockholm3-testet. Eller betalat för en snabbutredning om hur svensk prostatacancervård kan centraliseras för att upprätthålla specialistkirurgernas fingerfärdighet och minska biverkningar och komplikationer.

Istället ser Strandhäll tiden an. För 8,4 miljoner kronor. Landets män och prostatacancervård gagnas inte av en socialdemokratisk sengångare på Socialdepartementet.

Gustav Juntti
Annons
Annons
Annons
Annons