Annons
Ledare

De privata aktörerna behövs

Kommunerna kommer att vara beroende av att köpa in tjänster. Även i skola och omsorg.
Ledare • Publicerad 6 november 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Kommunerna kommer inte att klara välfärdsåtagandet på egen hand.
Kommunerna kommer inte att klara välfärdsåtagandet på egen hand.

Snabbväxande kommuner som Trelleborg och Ystad kommer att vara i stort behov av investeringar, inte minst i skola och äldreomsorg. Tillsammans med hamninvesteringarna – hamnstäderna i sig ökar dessutom behovet av offentlig service – gör det att upplåningsbehovet är mycket stort i de båda kommunerna. I princip är belåning ett sätt att ta ut av morgondagens skatteintäkter redan i dag. Låga nominella räntor gör det billigare på pappret i dag än i går men det kan också skvallra om att skulderna inte minskas av inflation och att löner/skatteintäkter inte växer i samma takt som tidigare. Och så ska förstås byggnader också skrivas av, underhållas och renoveras.

Ett sätt att klara av investeringar i nya fastigheter är att sälja gamla innehav, med fördel sådana som inte längre passar för de kommunala verksamheterna. Ett annat sätt är att inte äga utan hyra, inte minst ökar det flexibiliteten. Man kan också låta andra aktörer inte bara bygga utan också driva verksamheter. Det är egentligen inget kontroversiellt. När det handlar om offentliga pengar måste dock kontrollen vara större på vem som tillåts driva verksamheter. Marknadsmisslyckanden kan inte tillåtas på samma sätt som när var och en betalar för sina varor och tjänster. Det är den knepiga delen med att kombinera skattefinansiering med valfrihet och privata aktörer. Kontrollen måste vara både stark och kostnadseffektiv.

Annons

Här har funnits uppenbara brister. Kontrollen har varit slapp och då har priset på sina håll blivit högt. Skolor har startats som aldrig borde få ha varit igång, både styrda av religiösa extremister och av oseriösa företag. Assistansersättningar har utnyttjats i rent kriminellt syfte, något som lett till skenande kostnader och som slår mot dem som verkligen är i behov av assistansen. Äldreomsorgsföretag har också misslyckats på olika håll, även om flera av de värre fallen av misskötsel handlat om kommunal drift. Det är en lika grav liberal missuppfattning att något blir bra bara för att det är privat som det är en socialistisk dito att något blir uselt just på grund av det. Finns det möjlighet att utan stora risker plocka skattepengar kommer det att dyka upp aktörer som gör det. Precis på samma sätt kommer offentlig monopolverksamhet utan kontroll att svälla till en slösande massa med usel produktivitet.

När vinden nu blåser emot privata aktörer  – inte minst är lärarfacken numer hopplöst enögt negativa till friskolor – måste branschorganisationer och dess medlemmar anstränga sig extra mycket. Då handlar det om att bidra till att hitta instrument som mäter kvalitet på ett så begåvat sätt som möjligt och att inte försvara dem som inte klarar av sitt uppdrag. Det gäller att visa att exempelvis skolföretag kan ha avgörande god påverkan på segregationen genom att etablera sig i eller i närheten av utanförskapsområden och aktivt se till att elever därifrån också söker sig till skolorna.

Internationella Engelska Skolans, IES, kommande etablering i Trelleborg – just i ett sådant upptagningsområde – skulle kunna bli ett sådant exempel. Där borde kommunen kombinera sitt generösa hyresbidragserbjudande med krav på detta, inom juridikens ramar. Då måste skolan och dess ledning också kunna visa att den klarar av att hålla sitt koncept och status även under fortsatt snabb expansion med ett stort antal samtidiga etableringar, många företag har genom tiderna drabbats av kvalitetsproblem på grund av alltför aggressiv tillväxt.

De ekonomiska ersättningarna måste följa öppna modeller. I just fallet med IES är extra ersättning för hyran i planerade nybyggda skollokaler omdiskuterad. Det ska dock jämföras med en motsvarande skola i egen kommunal regi. Västervångskolan i Trelleborg, som stod färdig sommaren 2018, kostade 350 miljoner kronor. Det vore fel att påstå att den skolan tar resurser från andra. Äldreboenden av modernt snitt kostar också en rejäl slant. Privata aktörer kommer inte att hota de offentliga verksamheterna, allra minst i expanderande kommuner som Ystad och Trelleborg. De kommer tvärtom att vara en förutsättning för dem. Då gäller det också att se till att de bidrar på bästa sätt till att leverera det medborgarna har rätt att kräva.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons