Annons
Ledare

Petter C Larsson: Därför måste du bry dig om hoten

Säkerhet genomsyrar samhället, från internationella relationer till individuella handlingar.
Petter C Larsson
Gästkrönika • Publicerad 21 juni 2024
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Petter C Larsson
Petter C LarssonFoto: Peter Ottosson

Vi påminns konstant om risker - både digitala och icke-digitala - och hur vi hanterar eller ibland snarare inte hanterar dem. Inom EU implementeras nu direktiv som NIS2 och CER för att skydda kritisk infrastruktur. Men medvetenhet om säkerhet är inte detsamma som att bry sig.

Inom säkerhetsområdet talar man ofta om säkerhetskultur och den mänskliga faktorn. Men vad innebär dessa termer, och hur kan vi förstå och förbättra dem? Säkerhetskultur är ett komplext begrepp som innefattar organisationers rutiner, attityder, beteenden och värderingar. Det är viktigt att inse att säkerhetskultur inte skapas över en natt. Vad man däremot kan skapa är individuell säkerhetsmotivation, vilket driver verkligt engagemang och omsorg, eller enklare uttryckt, ”att bry sig”.

Annons

Genom mina år av arbete med säkerhet under tuffa förhållanden, där jag har mött verkliga motståndare, har jag lärt mig vikten av en pragmatisk inställning till säkerhet. Att vara medveten om hoten är viktigt, men utan rädsla. En nyfiken vaksamhet och en vilja att förstå och lära sig om potentiella risker är nyckeln till en effektiv säkerhetsstrategi. Som organisation är det avgörande att skapa en känsla av trygghet och tillit hos medarbetarna, samt en förvissning om att organisationen har förmågan att hantera både risktagande och incidenter.

Att skapa en säkerhetskultur innebär att skydda mot hot samtidigt som man vågar ta risker.

Så hur kan vi gå från medvetenhet till att bry sig? Först och främst genom att inse att säkerhetskultur inte kan påtvingas uppifrån. Det måste komma inifrån, från varje individ som känner sig engagerad och motiverad. Detta uppnås genom utbildning, dialog och att visa att varje persons insats gör skillnad. När medarbetare känner att deras handlingar påverkar organisationens säkerhet på riktigt, ökar deras motivation att bry sig.

En annan viktig aspekt är att främja en kultur av öppenhet och lärande. Misstag och incidenter bör ses som möjligheter att förbättra, inte som tillfällen för skuldbeläggning. Genom att skapa en miljö där medarbetare känner sig trygga att rapportera problem och dela med sig av sina erfarenheter, kan organisationen kontinuerligt förbättra sina säkerhetsrutiner och bli mer robust mot framtida hot.

I en värld där riskerna ständigt förändras och utvecklas, måste även vår inställning till säkerhet göra detsamma. Vi måste gå bortom att bara vara medvetna om hoten och i stället fokusera på att bygga en genuin omsorg om säkerheten. Genom att skapa en miljö där säkerhetsmotivation är en naturlig del av vardagen, skyddar vi oss inte bara mot hot utan kan också driva innovation och utveckling på ett hållbart sätt.

Säkerhet är mer än bara skydd. Det är en förutsättning för att våga och utforska, för att ta risker och nå nya höjder. Och för att uppnå detta krävs det att vi alla verkligen bryr oss.

Annons
Annons
Annons
Annons