Annons
Ledare

Petter C Larsson: Cyberattacker smittar

Petter C Larsson
Gästkrönika • Publicerad 23 januari 2024
Detta är en personligt skriven text i Trelleborgs Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Petter C Larsson.
Petter C Larsson.Foto: Peter Ottosson

Den nyligen inträffade ransomware-attacken mot Tieto Evry, en ledande IT-leverantör, belyser sårbarheten i våra sammanflätade digitala ekosystem.

Incidenten har bland annat direkt påverkat HR-systemet Primula som används av universitet, högskolor och andra myndigheter och belyser inte bara tekniska risker utan också behovet av att snabbt upptäcka en incident, rapportera till myndigheter, transparens och krishantering.

Annons

I en värld där digitala tjänster är intrikat sammanflätade, är en attack mot en enda nod inte bara en isolerad händelse. Det är en störning som kan störa ett helt nätverk. Tieto Evrys situation är ett tydligt exempel på detta. En störning i ett av Tieto Evrys datacenter påverkade inte bara deras direkta kunder, utan också de otaliga användarna av digitala tjänster. IT-attacken illustrerar hur digitala trådar binder samman olika sektorer och organisationer, vilket kan skapa en dominoeffekt när en tråd nu ryckts bort.

Vår kollektiva säkerhet är inte starkare än den svagaste länken. Det är därför av yttersta vikt att organisationer inte bara skyddar sina egna system, utan också aktivt deltar i att stärka säkerheten i hela sitt ekosystem. Detta kräver i sin tur en kultur av öppenhet och samarbete, där information om hot och sårbarheter delas och där bästa praxis för cybersäkerhet blir norm snarare än undantag.

En viktig aspekt i detta sammanhang är myndighetsrapportering. Snabb och korrekt rapportering till relevanta myndigheter är avgörande för att effektivt hantera en cyberattack. Detta möjliggör inte bara en snabbare respons för att begränsa skadan, utan bidrar också till en större förståelse av hotbilden, vilket är avgörande för att förbättra försvarsmekanismerna över tid.

Transparens är en annan nyckelfaktor. Att mörka information om säkerhetsincidenter kan vara frestande för organisationer som fruktar för sitt rykte. Men i längden är öppenhet och ärlighet med kunder, användare och allmänhet den bästa strategin. Det bygger förtroende och underlättar samarbete, vilket är nödvändigt för att effektivt hantera och återhämta sig från cyberattacker.

Det är viktigt att inte bara fokusera på de tekniska aspekterna av cybersäkerhet. Mänskliga faktorer spelar en lika viktig roll. Utbildning och medvetenhet om cybersäkerhet bland anställda är avgörande, eftersom många attacker börjar med enkla misstag som att klicka på en farlig länk. En kultur där säkerhet är en del av vardagen och där anställda känner sig bekväma med att rapportera misstänkta aktiviteter kan vara lika viktig som avancerade säkerhetssystem.

Denna attack är en kraftfull påminnelse om att i en alltmer uppkopplad värld, är vår säkerhet och välfärd beroende av hur vi som enskilda tar ansvar och vidtar åtgärder.

Låt oss uppmana och själva, från enskilda individer till stora organisationer, att ta cybersäkerhet på allvar och att arbeta tillsammans för att bygga ett starkare, säkrare digitalt samhälle.

Petter C Larsson är risk- och säkerhetsrådgivare

Annons
Annons
Annons
Annons