Annons
Ledare

Bygg säkrare vägar i Skåne

Den skånska trafiken måste bli säkrare. Det kan göras genom smarta investeringar. Och en smula inskränkt frihet till farlig körning och ödesdigra misstag.
Ledare • Publicerad 1 april 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Trelleborgs Allehandas politiska linje. Trelleborgs Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Trots säkrare bilar går inte antalet dödsolyckor ner.
Trots säkrare bilar går inte antalet dödsolyckor ner.Foto: Henrik Montgomery/TT

Antalet dödade och skadade i trafiken är fortfarande långt från nollvisionen. I Sverige dog 341 personer i vägtrafiken under 12-månadersperioden mars 2018 - februari 2019, att jämföra med 256 personer samma period ett år tidigare (Transportstyrelsen), en ökning med en tredjedel. Målet för 2020 är högst 220 omkomna. Ett enskilt år kan inte formellt statistiskt betraktas som ett trendbrott, men det är en oroande hög siffra. Tittar man tillbaka till 2010 har den nedåtgående kurvan planat ut, bara två av de efterföljande åren har lägre dödsantal i trafiken än 2010.

Skåne är en region med mycket intensiv trafik och är därför också särskilt olycksdrabbad. Bara i februari i år dog sex människor på de skånska vägarna och 24 skadades svårt. Det medför stort lidande och höga kostnader för både individer och samhälle. Därför är det viktigt att öka takten i trafiksäkerhetsarbetet. I söder finns stora brister i vägsystemen att åtgärda, även många mindre vägar blir väldigt högt belastade under turistmånaderna och är inte anpassade för den trafikvolymen.

Annons

Mycket ansvar ligger på individnivå. En förklaring till att de dödliga olyckorna inte fortsatt neråt, trots betydligt säkrare bilar i dag än för tio år sedan, är människors beteende bakom ratten. När bilarna kräver mindre av föraren är det lätt att ägna sig åt annat, som att kolla mobiltelefonen, eller att öka farten trots möten och tät trafik. Oförmågan att bedöma risker och avstånd i hög fart är en uppenbar mänsklig brist. Att regn och dimma bör påverka hastighet och avstånd tycks en del vara oförmögna att förstå. Att framföra sitt fordon med hänsyn i första hand till sig själv och i andra hand till sig själv, är vanligt förekommande, vilket kan mätas i icke-användandet av körriktningsvisare.

Möjligtvis kan det till viss del påverkas genom att påverka människors attityder. Men det kommer inte att räcka. Vägarna måste fortsatt byggas säkrare för att kompensera för människors misstag. Fler vägar måste mötessepareras och trafikövervakningen öka markant på de mest belastade vägarna.

De snabbaste förändringarna de närmaste decennierna kommer att ligga i tekniken och hur den utnyttjas. Stora hastighetsskillnader och människors oförmåga att hålla lämpliga avstånd kommer att styras bort av teknik från biltillverkare, mjukvaruföretag, försäkringsbolag och myndigheter. Att Volvo annonserar att de kommer att strypa hastigheten till 180 i sina bilar är bara början. Även längs vägarna kan teknik byggas ut för övervakning av trafikanterna och kommunikation mellan bilarna. Tekniken behövs också för att ur såväl miljömässig som ekonomisk synvinkel bättre utnyttja tätt trafikerade motorvägar.

Det är möjligt att det blir lite tråkigare att köra bil i framtiden, men säkerheten kräver att tekniken kompenserar för människors tillkortakommanden bakom ratten.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons